Marjolein Moorman

Op deze pagina vind je een algemene introductie van kandidaat-lijsttrekker Marjolein Moorman en als bijlage (onderaan deze pagina) haar curriculum vitae. Uitgebreidere informatie en actuele berichten van de kandidaat vind je op haar persoonlijke website:

www.marjoleinmoorman.nl

Daar vind je ook contactgegevens. Meer weten of persoonlijk kennismaken? Kom dan naar een van de activiteiten, informatie vind je in de agenda op amsterdam.pvda.nl/agenda.

Lees ook de actuele mailings van Marjolein:


 

Beste partijgenoten,

U kunt kiezen voor de nieuwe lijsttrekker van de PvdA Amsterdam. Ik hoop dat u op mij stemt. Omdat ik met lef en liefde kies voor Amsterdam en voor de PvdA. Ik ben heel blij dat vele leden inmiddels hun steun hebben uitgesproken. Waarom ze dat deden, kun je hier lezen. Ik voel me zeer vereerd met zoveel steun.

Lef om te kiezen
Amsterdam is razend populair. Het lijkt wel of iedereen hier wil zijn. Ik ben hartstikke trots op het succes van onze stad. Maar er is ook een belangrijke keerzijde. Huizen worden onbetaalbaar, geld domineert steeds meer onze stad en steeds minder mensen profiteren van het succes van Amsterdam.
Om Amsterdam betaalbaar te houden, om Amsterdam een gemengde stad te houden, om Amsterdam voor iedereen te houden, moeten we nu durven kiezen. Want juist nu bouwen we aan het Amsterdam van de toekomst. Dat vergt lef. Het lef om in te grijpen, om de stad betaalbaar te houden voor iedereen, om te investeren daar waar dat het hardste nodig is.

Liefde voor de PvdA
Ik ben een trotse PvdA-er. Ik koester onze idealen en onze waarden. De afgelopen jaren heb ik de PvdA Amsterdam mogen leiden. Vanaf 2012 als fractievoorzitter in de coalitie en vanaf 2014 als partijleider in de oppositie. Ik heb dat met hart en ziel gedaan. Het was hard werken, maar we hebben ook veel bereikt. Dit is echter geen tijd om aan de zijlijn te gaan staan.
Juist nu wil ik blijven strijden voor waar ik in geloof. Juist nu, want voor mij is de sociaal democratie het antwoord op de problemen die we momenteel ervaren in de stad. Het antwoord op toenemende tweedeling, ongelijkheid en polarisatie.
Daarom wil ik graag uw lijsttrekker zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Want er is veel om voor te strijden. Voor onze partij en voor Amsterdam.

Standpunten
Voor mij staat voorop dat Amsterdam een gemengde stad moet blijven met gelijke kansen voor iedereen. Daarom wil ik bijvoorbeeld:
1. Stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen, vooral in populaire gebieden
2. Veel meer betaalbare huizen bouwen
3. Een Amsterdamwet, die zorgt dat de prijsstijging van huizen beperkt wordt en woningen niet zomaar opgekocht kunnen worden door beleggers en speculanten
4. Bedrijven die vakantieverhuur aanbieden, zoals AirBnB, aan banden leggen
5. Het lerarentekort aanpakken
6. Onderwijssegregatie bestrijden

Uiteraard is dit alleen maar een verkorte weergave van enkele van mijn standpunten. Voor nadere uitleg en nog veel meer plannen en ideeën, bekijk mijn website.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd mailen naar metlefenliefde@gmail.com, een app sturen naar de Marjo-lijn 06 26 72 91 17  of bellen met mijn campagneleider Maarten Poorter: 06 14 79 92 67

Ik hoop dat ik op je stem mag rekenen!

Met lef en liefde,

Marjolein Moorman

 

Nog meer lezen? Hieronder de brief waarmee ik mij kandidaat stelde voor het lijsttrekkerschap van de PvdA Amsterdam:

Amsterdam, 17 mei 2017

Geacht bestuur,

Met lef en liefde meld ik me door middel van deze brief officieel als kandidaat voor het lijsttrekkerschap voor de PvdA Amsterdam in aanloop naar de verkiezing 2018.

Een keuze die ik met volle overtuiging en een stevige ambitie maak.

De afgelopen zeven jaar heb ik de eer gehad de PvdA te mogen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Eerst als raadslid, vanaf 2012 als fractievoorzitter en vanaf 2014 als oppositieleider.

Het waren zeven intense jaren. Jaren waarin ik ongelofelijk veel heb geleerd, snoeihard heb gewerkt en intens heb genoten.

Politiek is een apart vak.  Je moet geduld hebben én snel kunnen schakelen. Je moet de grote lijnen zien én de details kennen. Je moet vooruit denken én achterom kijken. Je moet je ideeën goed kunnen verwoorden én goed kunnen luisteren. Richting geven én meenemen. Doorbijten én flexibel zijn. Overtuigen én begrijpen. Scherpe keuzes maken én verbinden. Lef tonen én passie houden.

Het is het leukste, spannendste en meest inspirerende wat ik ooit heb gedaan.

Ik heb de afgelopen tijd lang en goed nagedacht of ik nu de kar wil trekken. Met vol besef van het belang, de omvang en impact van de keuze. Voor de PvdA, mijn gezin en mijzelf. Uiteindelijk hebben twee grote liefdes mij overtuigd: Amsterdam en de sociaal democratie.

Amsterdam is voor mij de mooiste stad op aarde. Op vele manieren. Haar schoonheid, haar zelfverzekerdheid, haar eigenwijsheid, haar sociale karakter. Een werelddorp, waar vrijheid niet betekent ‘zoek het zelf maar uit’, maar ‘wees jezelf, want je bent goed zoals je bent’.  Niet voor niets noemde Russell Shorto Amsterdam ‘the most liberal city in the world’. Het is vrijheid in geborgenheid. Vrijheid voor allen en niet alleen vrijheid voor die paar die het zich kunnen permitteren.

Als je in een stad als Amsterdam woont, besef je je soms niet hoe uniek dit is. Tegelijk voel je aan alles, aan de manier waarop Amsterdam zich nu ontwikkelt, dat dit niet perse voor altijd zo hoeft te blijven. Ons mooie werelddorp lijkt in no time te veranderen  in een wereldstad met harde scheidslijnen.  Huizenprijzen exploderen, drukte en toerisme lijken onstopbaar, scholen zijn steeds minder gemengd en ongelijkheid neemt steeds meer toe. We ontmoeten elkaar steeds minder en begrijpen elkaar steeds slechter.

Het zou onzin zijn om de huidige liberale coalitie volledig de schuld te geven van deze ontwikkelingen. Wat ik deze coalitie van VVD, D66 en SP echter wel kwalijk neem, is dat zij niet genoeg doet om zich te verzetten en niet alles inzet om deze trends te keren. Er wordt eenzijdig gekeken naar het economische gewin voor de stad, waardoor een steeds kleinere groep mensen profiteert van het succes van Amsterdam. Onze stad draait steeds meer om zoveel mogelijk geld verdienen en steeds minder om het bereiken van het meeste geluk voor zoveel mogelijk mensen.

De afgelopen jaren heb ik duizenden Amsterdammers gesproken, honderden voorstellen ingediend, ettelijke debatten gevoerd. Ik heb gezien dat politiek er echt toe doet. Dat je wel degelijk richting kan geven aan de toekomst van je stad. Het heeft zin om de sociale huur in Amsterdam te beschermen, zodat Amsterdam ook betaalbaar blijft voor mensen met een modaal inkomen. Het heeft zin om je in te zetten voor onderwijskwaliteit waardoor tienduizenden kinderen betere toekomstkansen krijgen. Het heeft zin om vakantieverhuur aan banden te leggen, zodat huizen geen kleine onderneminkjes worden.

Het doet er toe en het doet er dus ook toe wie in het stadsbestuur zitten. Het huidige liberale college past niet goed op onze stad. Zij doet niet genoeg om zich te verzetten tegen het verlies van het unieke karakter van Amsterdam. Onze stad verdient beter. Daarom wil ik me voor haar blijven inzetten, juist nu de stad zo snel verandert. Zodat mijn dochters later ook nog kunnen zeggen dat ze in de mooiste stad op aarde wonen. Zodat zij later überhaupt nog in Amsterdam kunnen wonen.

De tweede liefde die mij heeft overtuigd is de sociaal democratie. Onze beweging heeft het momenteel zwaar te verduren. Niet alleen in ons land, maar wereldwijd. Ik ben ooit lid geworden van de PvdA, toen het ook niet goed ging met onze partij, in 2001. In die tijd van toenemende polarisatie en verharding, vond ik dat ik achter mijn club moest gaan staan. Wilde ik juist uitstralen dat ik trots ben op onze idealen. Omdat ik geloof in een rechtvaardige wereld waarin we het samen oplossen. Omdat ik een wereld mooier vind waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen en zichzelf te ontplooien.

Toen ik in 2010 in de raad kwam, waren we al 64 jaar de grootste partij van Amsterdam. En nog veel langer als je ook onze voorloper, de SDAP, meerekent. Ik ben trots op onze rijke, roemruchte geschiedenis in de stad. Op het wethouderssocialisme. Op wat sociaal democraten hebben betekend voor Amsterdam. Van Wibaut tot Schaefer, van Den Uyl tot Van der Laan, van Van Thijn tot Cohen. Maar toen we in 2014 gigantisch op ons kop kregen van de kiezer, voor het eerst niet meer de grootste partij waren in Amsterdam en in de oppositie belandden, heb ik me ook terdege gerealiseerd dat we moesten veranderen. Niet zozeer onze idealen, maar wel onze houding. De PvdA was van een bestuurderspartij teveel een machtspartij geworden. Teveel vereenzelvigd met de status quo. Terwijl juist sociaal democraten zichzelf altijd kritisch moeten afvragen of de gevestigde orde wel rechtvaardig is voor iedereen.

Drie jaar oppositie heeft louterend gewerkt. Ons handelen is minder gestuurd door technocratie en meer door idealen. Minder door smalle marges en meer door waarden. Minder door snel scoren en meer door lange termijn resultaat. Minder door behoudzucht en meer door lef, creativiteit en nieuwsgierigheid. We hebben kwaliteitsoppositie gevoerd door bij elk voorstel altijd een tegenvoorstel te doen. Voorstellen waar we trots op konden zijn, of ze het nu haalden of niet. En we hebben er ook gewoon een mooie tijd van gemaakt. Veel de stad in, veel met mensen praten, veel ideeën opdoen.

Onze Amsterdamse partij is veranderd de afgelopen jaren. We zijn opener, zelfverzekerder, vriendelijker geworden. Een partij waar je bij wil horen. Een voorbeeld misschien wel voor de noodzakelijke landelijke veranderingen. Het was een leerzaam proces waar ik met veel plezier en trots leiding aan heb mogen gegeven.

Maar er is nog zoveel te doen. Ik geloof echt dat de sociaal democratie het antwoord is op de onwenselijke richting die Amsterdam nu uit dreigt te gaan. Dat wij de trend kunnen keren, zodat Amsterdam een stad blijft voor iedereen.  En daarom wil ik me blijven inzetten. Ook nu het minder goed gaat. Dan loop ik niet weg, maar wil ik er nog harder voor gaan lopen.

Dus, geacht bestuur, graag doe ik mee aan de aanstaande lijsttrekkersverkiezing. Met lef en met liefde.  En met de frisse ambitie om ervoor te zorgen dat de PvdA een sterke, herkenbare en aantrekkelijke partij blijft in de stad, zodat we Amsterdam een sociale, vrije stad houden.

Ik hoop op een mooie, inspirerende en positieve race, waarin alle kandidaten zich van hun beste kant laten zien; het beste van de PvdA!

Met vriendelijke groet,

Marjolein Moorman

Bijlage: curriculum vitae