lijsttrekkersverkiezing

Dit is een archiefpagina. Klik hier voor actuele informatie.

Lijsttrekkersverkiezing PvdA Amsterdam 2017

Woensdagavond 12 april 2017 zijn we van start gegaan: sindsdien is het mogelijk om je formeel te kandideren voor het lijsttrekkerschap van PvdA Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op deze pagina lees je over de voorbereidingen, de spelregels en de handreikingen om te zorgen voor een eerlijke verkiezing. Deze informatie wordt in de komende periode aangevuld en gedetailleerd. Wil je een mailtje ontvangen wanneer nieuwe informatie wordt geplaatst? Mail de afdelingsvoorzitter: herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl.

Zie ook

Op deze pagina staat informatie gebundeld over de stappen richting de lijsttrekkersverkiezing. Alle algemene informatie over de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018 staat op amsterdam.pvda.nl/verkiezingen2018.

Introductie

Vóór de zomer van 2017 kiezen de leden van PvdA Amsterdam een lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat moet een levendige verkiezing worden, met de beste kandidaten en brede aandacht – zo heeft onze ledenvergadering in maart 2016 besloten. Tijdens de ledenvergadering in april 2017 werden aanvullende afspraken gemaakt. Het afdelingsbestuur heeft de zeven stappen beschreven die leiden tot de keuze voor een lijsttrekker.

Stap 1: mogelijke kandidaten activeren

(sinds september 2016)

Wie gaan zich kandideren voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in Amsterdam? We nemen een uitnodigende houding aan, en nodigen alle leden ook uit om goed om zich heen te kijken en mensen te activeren zich te melden. Op deze website alle informatie voor potentiële kandidaten.

Stap 2: ondersteuning bij afweging

(sinds september 2016)

Het lijsttrekkerschap van PvdA Amsterdam is een forse klus in het hart van de politiek. Wij kunnen ons goed voorstellen dat potentiële kandidaten zich goed willen informeren over de ins en outs van de Amsterdamse politiek en de PvdA, over het lijsttrekkerschap zelf, het fractievoorzitterschap en wethouder (mocht het daarvan komen) en maar ook over de impact op je privéleven. Wij vinden dat de partij potentiële kandidaten, indien ze daar behoefte aan hebben, moet faciliteren bij deze afwegingen. Daarom heeft het afdelingsbestuur enkele partijgenoten met relevante ervaring gevraagd om beschikbaar te zijn voor persoonlijke gesprekken met potentiële kandidaten. Heb je interesse in een dergelijk gesprek? Meld je bij afdelingsvoorzitter Herman Wiersema, herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl of 061506800.

Stap 3: profielschets en 100 handtekeningen

(12 april tot 17 mei)

Op de ALV van woensdag 12 april 2017 stelden de leden van PvdA Amsterdam de profielschets voor de lijsttrekker vast. Dan wordt duidelijk aan welke criteria iedere kandidaat moet voldoen (de zogenoemde ‘marginale toets’). Die avond kwam ook de Koersverkenning aan de orde, dat de inhoudelijke basis legt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Sinds 12 april kunnen mensen zich officieel kandideren voor het lijsttrekkerschap. Voor je kandidaatstelling moet je naast 100 handtekeningen van Amsterdamse PvdA-leden ook de volgende documenten overleggen:

  • een brief waarin je de motivatie voor je kandidatuur toelicht, je vertelt wat je drijft en wat je ambities zijn;
  • een uitgebreid curriculum vitae, waarin je inzicht geeft in je opleiding, persoonlijke ontwikkeling, werkervaring en maatschappelijke ervaring;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag
  • een verklaring van het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Hier kun je het formulier downloaden, waarmee je handtekeningen verzamelt. De naam van de kandidaat schrijf je bovenaan het formulier. Leden kunnen voor meerdere kandidaten hun handtekening plaatsen.

Kandidaatstelling gaat via het mailadres bestuur.amsterdam@pvda.nl. Contactpersoon vanuit het afdelingsbestuur is voorzitter Herman Wiersema, herman.wiersema@bestuurpvdaamsterdam.nl en 0615068600.

Stap 4: toets van kandidaten en documenten

(vanaf 12 april tot begin juni)

Vanaf woensdag 10 mei kunnen kandidaten de 100 handtekeningen die zij hebben verzameld indienen, zodat gecheckt kan worden of de handtekeningen correct zijn. Woensdag 17 mei is de uiterste inleverdatum voor de handtekeningen en de overige documenten.

Een adviescommissie (meer informatie in deze pdf-bijlage) gaat met de kandidaten in gesprek over hun kandidatuur. Vanaf 12 april is het mogelijk om je te melden voor een gesprek met deze commissie. Stuur een mail aan  bestuur.amsterdam@pvda.nl om hier meer informatie over te krijgen.

De commissie adviseert het bestuur over de marginale toets op bovengenoemde criteria en over de definitieve spelregels voor de campagneperiode. Het afdelingsbestuur besluit over de marginale toets waarmee kandidaten worden toegelaten.

Stap 5: campagne en debatten

(vanaf 5 juni)

Op maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag) barst de lijsttrekkersverkiezing los! Alle kandidaten krijgen de kans zich te presenteren. Door middel van debatten, mailings, een website met informatie en andere bijeenkomsten kunnen leden zich laten informeren. Het creëren van een gelijk speelveld in de campagneperiode is belangrijk, daarvoor zijn eerste spelregels en handreikingen opgesteld die te vinden zijn op deze pagina..

Het afdelingsbestuur heeft in maart 2017 een notitie vastgesteld, waarin de campagne-periode wordt beschreven. Ook de data en opzet van de activiteiten zijn hierin opgenomen. Zet ze alvast in je agenda!

Stap 6: stemmen!

(19 juni tot en met 28 juni 2017)

Vanaf maandag 19 juni is het mogelijk om je stem uit te brengen. We werken met het alternative-vote systeem wanneer er meer dan twee kandidaten zich hebben gemeld: je geeft daarmee een voorkeur aan voor de verschillende kandidaten. Tien dagen lang kun je je stem uitbrengen. Op woensdag 28 juni sluiten de digitale stembussen. De stemmen per post (voor wie geen mailadres heeft) moeten op die dag binnen zijn.

Stap 7: de uitslag en bekrachtiging

(30 juni uitslag, 13 juli ALV)

Op vrijdagmiddag 30 juni maken we de uitslag van de ledenraadpleging bekend, in aanwezigheid van alle kandidaten. Dan weten we wie door de leden is aangewezen als de lijsttrekker van PvdA Amsterdam bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op donderdag 13 juli wordt de uitslag officieel bekrachtigd. Na afloop houden we een zomerborrel.


Spelregels & handreikingen 

Hier staan eerste spelregels en handreikingen voor kandidaten, vastgesteld door het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam.

In de campagneperiode krijg je communicatiekanalen van de partij tot je beschikking (zoals ruimte in de mail-nieuwsbrief, met een pagina op de PvdA Amsterdam-website en via social media) om te vertellen wie je bent en wat jouw plannen zijn voor Amsterdam. We stellen een beperkt budget per kandidaat beschikbaar om onkosten te vergoeden (op declaratiebasis, daarover later meer).

We organiseren een aantal bijeenkomsten, waar al onze kandidaten ruimte krijgen om zich te presenteren en met elkaar in gesprek te gaan. Ook krijgt ‘de stad’ een rol in deze bijeenkomsten.

Uiteraard kun je als kandidaat voor het lijsttrekkerschap een eigen campagne opzetten. Daarvoor gelden wel een paar spelregels, die eraan bijdragen dat we een eerlijke verkiezing krijgen en als partij gezamenlijk sterker en met meer energie uit de lijsttrekkersverkiezing komen en zo een grote stap zetten richting de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Met een eigen website en/of social media kun je alle informatie geven die je wilt en steun of sympathisanten verzamelen. Ga ook in je online uitingen uit van je eigen kracht, ideeën en verhaal. Dit maakt de campagne leuker en beter, voor de kandidaten en de leden. Laat er geen misverstand over bestaan dat je kandidaat bent en kies dus voor een eigen (huis)stijl.

Voor een gelijk speelveld verwachten we dat je een duidelijke scheiding aanbrengt tussen een eventuele huidige politieke PvdA-functie en jouw (voorbereidingen voor een) kandidaatstelling.

Wil je leden actief benaderen, per mail of telefoon? Maak dan gebruik van je persoonlijke communicatiekanalen en zorg dat leden zichzelf opgeven om je info te ontvangen. Mensen kiezen er dus bijvoorbeeld zelf voor om je te volgen op bijvoorbeeld Twitter, op Facebook of om je nieuwsbrief te ontvangen.

Namen-, adressen- of nummerbestanden die (vanuit functies voor) de partij zijn samengesteld, mag je hiervoor niet (laten) gebruiken. Het creëert een ongelijk speelveld voor de kandidaten. Dit is onwenselijk om tot een mooie, eerlijke campagne te komen. Is er (vanuit een huidige functie) toegang tot officiële PvdA-kanalen? Zet die dan ook niet in voor je persoonlijke campagne om lijsttrekker te worden. Tijdens de officiële verkiezingscampagne krijg je de ruimte op de kanalen van PvdA Amsterdam, samen met de andere kandidaten.

De lijsttrekkersverkiezing wordt gevoerd op basis van je plannen en ideeën, niet op basis van aandacht die of bereik dat je kunt kopen. Het gebruik van eigen geld om als officiële kandidaat campagne te voeren is daarom niet gepast.

Natuurlijk kun je een groep vrijwilligers om je heen verzamelen die je helpen bij (de voorbereidingen van) je kandidatuur.

Heb je twijfels over wat wel en niet past bij een eerlijke campagne voor het lijsttrekkerschap? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur.


Wil je meer weten over de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018? Kijk dan op amsterdam.pvda.nl/verkiezingen2018.