Verslag algemene ledenvergadering 26 juni 2019

3 juli 2019

Op een mooie zomeravond kwamen partijgenoten bijeen in Huize Lydia in Amsterdam-Zuid voor de Algemene Leden Vergadering. We keken terug op een bewogen politiek seizoen, waarin we hoogtepunten op de borden konden schrijven.

We vierden twee succesvolle Amsterdamse campagnes voor verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement. Campagne-bestuurslid Stephan Antuma gaf een presentatie over de gevoerde campagnes, waar we met trots op terug keken.

De jaarrekening werd goedgekeurd en bestuursvoorzitter Bas Torenvliet en bestuurslid Mohamed Belkasmi gaven een toelichting op de resultaten van het Ledenpanel: het periodieke onderzoek onder de leden.

Namens de fractie gingen Carolien de Heer en Tom Leenders in op vragen uit de zaal, waaronder wat partijgenoten blijkens het Ledenpanel-onderzoek het meest belangrijke en prangende onderwerp vinden: betaalbaar wonen in de stad.

Nick Schipper werd benoemd tot de nieuwe penningmeester van het bestuur, als opvolger van Jan Minks.

Na een inspirerende bijdrage van onze wethouder Marjolein Moorman stroomden we Huize Lydia uit om te genieten van de zakkende avondzon tijdens een gezellige naborrel op het terras van Café Wildschut.

De volgende ALV staat gepland voor 20 november; zet hem alvast in je agenda!