30 juni 2016, om 20:00, Stadhuis (De Rooszaal), Amstel 1 in Amsterdam | Stadhuis (De Rooszaal), Amstel 1 in Amsterdam

Onze waarden voor het wonen [ThemaTeam Betaalbaar Wonen]

Adri Duijvestein, Michiel Mulder en Toon Geenen over het essay ‘Onze waarden voor het wonen’ 
Een landelijke werkgroep Volkshuisvesting heeft een essay geschreven dat als inspiratie moet dienen voor het landelijke verkiezingsprogramma. In dit essay worden een aantal belangrijke voorstellen gedaan die moeten zorgen voor een woonbeleid dat gestoeld is op sociaaldemocratische waarden als bestaanszekerheid en binding. De toegankelijkheid, betaalbaarheid en zeggenschap van het wonen staat centraal, en worden uitgewerkt in maatregelen als de aanbodnorm, het rijksfonds voor het wonen en de woonquote.
  • Adri Duijvestein (oud-Eerste Kamerlid en oud-wethouder van Den Haag en Almere),
  • Michiel Mulder (oud-gemeenteraadslid Amsterdam) en
  • Toon Geenen (ThemaTeam Betaalbaar Wonen)
gaan deze avond in gesprek met de Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van de PvdA Amsterdam en andere geïnteresseerden over het essay. Wat betekent het voor Amsterdam? Zijn het goede maatregelen?
Inloop vanaf 19:30 uur.
Bekijk hier de flyer: flyer betaalbaar wonen.