Stemmingmakerij: in discussie over ‘de kloof’

14 november 2019, van 19:45 tot 22:30, Sociëteit Sexyland | Sociëteit Sexyland

In Nederland komen hoger en lager opgeleiden elkaar steeds minder tegen, met als risico toenemend wederzijds onbegrip en intolerantie. Een diploma bepaalt onze vrienden, welvaart en politieke keuzes. Een CITO-score bepaalt onze uiteindelijke levensverwachting en ons sociale vangnet. Al vanaf ons twaalfde worden we gecategoriseerd aan de hand van onze schoolprestaties, waardoor het steeds lastiger is om met elkaar in contact te komen.

Stemmingmakerij is een groep maatschappelijk en politiek betrokken jongeren die zoeken naar progressieve oplossingen voor de problemen van deze tijd. Zes keer per jaar organiseren we een avond met interessante sprekers, maar – zo mogelijk nog belangrijker – ook met een publiek dat wordt gevraagd mee te denken en mee te praten over oplossingen. Op 14 november trappen we af met een bijeenkomst over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden.

Het programma

Op de eerste helft van de avond is het woord aan drie sprekers:
Professor Paul Dekker, werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau, is mede-opsteller van het baanbrekende rapport ‘gescheiden werelden’, dat het bestaan van de kloof nationale aandacht gaf.
Liesbeth Levy is directeur van Stichting LOKAAL in Rotterdam en organiseerde in die stad de G1000, een burgerforum waarop 1000 stadsbewoners met elkaar spraken over problemen en oplossingen in de stad.
Renske Oosterwijk werkt bij IMC Weekendschool in Amsterdam. IMC weekendschool brengt wekelijks 1100 kinderen in contact met professionals.

Daarna is het woord aan jullie! Aan tafels gaan we met elkaar en met de sprekers in gesprek over oplossingen om de kloof te dichten, aan de hand van een aantal vragen en stellingen. Vinden jullie het eigenlijk wel een probleem dat hoger en lager opgeleiden elkaar steeds minder tegenkomen? Hoe zit dat in jullie eigen leven? En hoe kunnen we de kloof dichten?

Tijd & plaats

Locatie: Sociëteit Sexyland, Ms. van Riemsdijkweg 39, Amsterdam (naast Halte Veer NDSM werf in Noord)
Tijd: 19:45 uur – Inloop
20:00 uur – Start eerste helft: sprekers
20:45 uur – Start tweede helft: zaal
21:30 uur – Borrel

Tickets: Kosten Sexyland €2,50 aan de deur

Aanmelden: https://nl.surveymonkey.com/r/9KH3XWD

(Georganiseerd in samenwerking met de PvdA Amsterdam)

 

Copyright foto: Charles Roffey, Flickr