25 maart 2017, om 12:00 | Calvijn College, Pieter Calandlaan 3, Amsterdam

Regiodag: initiatieven voor de toekomst van de partij

Er is intensief campagne gevoerd. Veel leden zijn de straat op geweest, hebben op markten gestaan en hebben bijeenkomsten georganiseerd. Vast niet altijd gemakkelijk, maar wel met energie, ambitie en geloof in onze idealen.

Het gewest NH en de afdeling Amsterdam willen graag met leden en campagnecoördinatoren in gesprek. Uitaard kijken we terug, maar meer nog kijken we vooruit. Naar de toekomst van de partij en de sociaal-democratische beweging, en naar 2018, de gemeenteraadsverkiezingen.

Op 18 maart vond een emotionele, maar ook constructieve Ledenraad plaats en de resultaten daarvan zijn de eerste stap naar de wederopbouw.

We willen de ledenraad niet nog eens dunnetjes overdoen maar vooral vooruit kijken: welke initiatieven zijn er, hoe houden we de positieve energie vast en doen we de handen uit de mouwen, kunnen we elkaar inspireren en wat hebben we van elkaar nodig. Een sterke PvdA in het lokaal bestuur blijft belangrijk.

 

Doe mee en kom de 25ste naar het Calvijn College in Amsterdam.

25 maart 2017

10.00-12.00 (9.30 zaal open)

Calvijn College, Pieter Calandlaan 3

1065 KH

Amsterdam

 

Programma

 

10.00 Opening door gewestvoorzitter Rian van Dam

10.00-10.30. Gewestelijke vergadering

–           Vaststellen jaarverslag 2016

–           verslag kascommissie

–           vaststellen jaarrekening 2016

 

10.30-12.00 Politieke actualiteit. Gespreksleiding Marceline Schopman.

  • Ervaringen en ideeën over de afgelopen verkiezingen en wat ons te doen staat (korte bijdragen van aanwezigen).
  • Concrete initiatieven voor de toekomst van de PvdA: inspireren en verbinden. Met aandacht voor de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Zaterdag beginnen we te bouwen aan de toekomst van de PvdA in Noord-Holland & Amsterdam!