11 april 2015, om 16:30, Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam | Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 1018 KK Amsterdam

PvdA Europa: Bijeenkomst ‘De toekomst van de eurozone’

De PvdA'ers in het Europees Parlement

De PvdA’ers in het Europees Parlement

Op zaterdag 11 april organiseert de PvdA landelijke werkgroep Europa in samenwerking met de PvdA Eurodelegatie een groot debat over de toekomst van de eurozone. De bijeenkomst vindt plaats in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar na afloop de mogelijkheid wordt aangeboden om een tour te maken door het museum.

De toekomst van de Eurozone leek even verdwenen van de Europese politieke agenda, maar sinds de overwinning van Syriza in Griekenland staat dit thema weer met stip bovenaan. De roep voor schuldenverlichting in Griekenland, zet het strikte begrotingsbeleid van de EU onder druk. Hoe ziet de toekomst van de eurozone eruit? Zal de EU zich focussen op de schuldproblematiek of het gebrek aan investeringen in de lidstaten? En hoeveel crisis kan het project van Europese eenwording aan?

Over deze en andere onderwerpen gaan we op 11 april in debat met o.a. Paul Tang(PvdA Europarlementariër), Bas Jacobs (Professor, Erasmus Universiteit), Agnes Jongerius (PvdA Europarlementariër), Nicholas Vrousalis (Filosoof, Universiteit Leiden), Roel Beetsma (Professor, Universiteit van Amsterdam) en gespreksleider Wim Boonstra (hoofdeconoom Rabobank). Daarnaast zal tijdens de bijeenkomst ook ruim gelegenheid zijn voor inbreng uit de zaal. U bent van harte welkom!

 Alle actuele informatie en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de website de PvdA-fractie in het Europees Parlement.