7 maart 2016, om 20:00, Pension Homeland op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat 5 in Amsterdam | Pension Homeland op het Marineterrein aan de Kattenburgerstraat 5 in Amsterdam

Politiek café De Rode Werf: ‘Discriminatie werkt niet’

 ‘Politiek café De Rode Werf: Discriminatie werkt niet’

De PvdA Amsterdam organiseert op 7 maart tijdens haar maandelijkse politieke café De Rode Werf een thema-avond over discriminatie.

Begin maart werd in de Tweede Kamer gestemd over een motie om bedreigde LHBT’ers en andere kwetsbare asielzoekers een mogelijkheid te bieden apart te worden opgevangen – naast hoge prioriteit voor het opsporen van daders.

Een veelgebruikt tegenargument is dat mensen die hier aankomen direct moeten leren omgaan met een gemengde en tolerante samenleving. Geven we met deze mogelijkheid een verkeerd signaal af? En hoe zorgen we dat statushouders straks onderdeel worden van onze maatschappij?

Onderzoek na onderzoek toont aan dat op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd op onder andere etnische achtergrond, sekse en handicap. Wat kunnen de overheid en het bedrijfsleven doen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt?

Met:

-Keklik Yücel                          – PvdA Tweede Kamerlid emancipatie

-Vera Bergkamp                    – oud-voorzitter COC, D66 Tweede Kamerlid gelijke behandeling

-Michaël van Straalen           – voorzitter MKB Nederland

-Tanja Jadnanansing             – PvdA Tweede Kamerlid voortgezet en beroepsonderwijs
Zij heeft een speciaal team van heel interessante mondige jongeren van het VMBO/MBO bij zich, LEF_ambassadeurs.

-Max van Weezel                  – gespreksleider, journalist Vrij Nederland

-Thomas von der Dunk          – columnist Volkskrant

12512455_1724281131150609_506049070176233317_n

Maandag 7 maart 2016

Pension Homeland, Gebouw 006, Kattenburgerstraat 5, 1018JA Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30)

www.derodewerf.nl

Deze avond wordt georganiseerd in het kader van de Aktiemaad van het Comité 21 maart tegen racisme en discriminatie. Klik op deze link voor meer informatie over de afsluitende demonstratie.

De Rode Werf is het politiek cafe van PvdA Amsterdam, een initiatief van de afdeling Centrum. De avonden worden door een redactieteam van vrijwilligers georganiseerd.