26 mei 2015, om 22:15, Thúskomme in Amsterdam Nieuw West (in broedplaats Lola luid) | Thúskomme in Amsterdam Nieuw West (in broedplaats Lola luid)

Ledenbijeenkomst voorbereiding Politieke Ledenraad

Praat dinsdagavond 26 mei mee over integratie, arbeidsmarktdiscriminatie,  minimumjeugdloon en gelijke kansen in het onderwijs!

Amsterdamse PvdA’ers kunnen dinsdag 26 mei meepraten over de inbreng tijdens de landelijke Politieke Ledenraad over integratie & binding, die 31 mei in Utrecht wordt gehouden. Iedereen is van harte welkom, juist ook mensen met persoonlijke ervaringen of eigen ideeën over de thema’s.

Locatie:
Thúskomme in Amsterdam Nieuw West (in broedplaats Lola luid)
Schipluidenlaan 14
1062 HE Amsterdam