Follow-up ‘De inclusieve stad’: diversiteit en inclusie op de werkvloer

13 april, van 19:30 tot 21:00, Online | Online

Iedereen verdient een inclusieve werkomgeving waar je gelijk behandeld en gewaardeerd wordt; een plek waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Dit begint al bij een stage- of werkervaringsplek tijdens of na je studie.

Afgelopen november organiseerde de werkgroep ‘De inclusieve stad’ van de PvdA Amsterdam een panelgesprek over dit onderwerp, onder leiding van stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en stagemakelaar Rabia Hafdi, studentassessor Elijah Alvares en Bob Schenk van Amsterdam – Divers & Inclusief. Een goedbezochte (digitaal plaatsgevonden) avond met veel input van alle deelnemers, en een grote uitgesproken wens om de avond opvolging te geven om het probleem (en de mogelijke oplossingen) verder uit te diepen.

Follow-up
Op dinsdag 13 april om 19:30 uur organiseren we een follow-up-bijeenkomst over dit onderwerp om dieper tot de kern van het probleem te komen en naar concrete adviezen toe te werken om dit probleem bij de hoorns te kunnen vatten in een constructief, positief gesprek. Ditmaal staat het werkgeversperspectief bij stagebedrijven centraal. Hoe kunnen verschillende partners gezamenlijk optrekken om het probleem aan te pakken? Wat is er vanuit het werkgeversperspectief nodig? Zijn er samenwerkingen mogelijk? Zijn quota een effectief middel om diversiteit af te dwingen? Zijn er nieuwe sollicitatieprocedures nodig? Wat is het belang van rolmodellen?

In een panel onder leiding van Sandra Doevendans (statenlid, strategisch adviseur, trainer, coach en consultant in het sociaal domein gespecialiseerd in o.a. diversiteit en inclusie) samen met Michal Van Dantzig (Bestuurslid MKB-Amsterdam portefeuille Arbeidsmarkt en Onderwijs), Lucas van Wees (Bestuurslid VNO/NCW West MRA en voormalig directeur HRM UvA), Aisa Angel (Penningmeester bestuur Studentenraad) en Raimond Vandalon (Campusadviseur Startcampus ROC TOP) gaan we met elkaar (en met jullie!) in gesprek over het onderwerp en werken we toe naar concrete vervolgstappen en een waardevolle bijdrage voor een notitie voor het PvdA-partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de PvdA Amsterdam maar is, in het kader van inclusiviteit, natuurlijk toegankelijk voor iedereen, ongeacht politieke kleur – dus SP’ers, GL’ers, D66’ers, niet-bij-een-politieke-partij-aangeslotenen et cetera; wees welkom en praat mee!

Kom ook!

Wil je aansluiten? Stuur dan een mail naar inclusievestad.pvda@gmail.com. Je ontvangt dan van ons de vergaderlink.