3 februari 2017, om 20:00, Meevaart, Balistraat 48A, | Meevaart, Balistraat 48A,

FNV Verkiezingsdebat Amsterdam

Dit is een activiteit van FNV Amsterdam.

“Waar gaan deze Tweede Kamer verkiezingen om?

Op 15 maart kunnen we weer een nieuwe Tweede Kamer kiezen. En daarmee geeft de bevolking indirect aan wat voor regering ze wil. Er is veel te doen wie met wie gaat regeren, dat hebben we als kiezers echter niet in de hand. Het is en blijft echter een belangrijk politiek moment, omdat het beleid van de komende jaren hierdoor zal worden beïnvloed. De afgelopen 4 jaar hebben we te maken gehad met een grootschalige afbraak van de ouderenzorg, jeugdzorg en psychiatrische zorg. En zijn de rechten van werklozen aangetast zodat vele van hen zonder loon aan het werk zijn gesteld. Blijft het aantal flexbanen hard groeien en komen er nauwelijks vaste banen bij. Zijn de huren enorm gestegen en de uitkeringen teruggelopen. Hierdoor is de ongelijkheid enorm toegenomen. In de politiek zijn geen sociale keuzes gemaakt. Dat moet veranderen. Wij willen hierover in discussie en doen dat in de vorm van een verkiezingsdebat met politieke partijen en willen u daarbij nadrukkelijk betrekken. Discussie die gaat over een toekomst die zeer onzeker is. Kunt u nog rekenen op een betaalbare woning? Werkt u nog en onder fatsoenlijke voorwaarden? Bent u werkloos en wordt u respectvol behandeld? En is uw zorg nog betaalbaar en menselijk indien u straks een beperking hebt door bijvoorbeeld ouderdom?

De volgende partijen hebben we uitgenodigd: PvdA, D66, SP, GroenLinks, en 50 plus. U bent van harte welkom bij het verkiezingsdebat in Amsterdam op:

Vrijdagavond 3 februari 2017
Om 20.00 uur in de Meevaart, Balistraat 48A,
Vlakbij de Javastraat

Vrijdagavond 10 februari 2017
Om 20.00 uur in Huis van de Wijk De Buurtzaak, Chris Lebeaustraat 4,
Vlakbij metrostation Postjesweg

U bent welkom op beide avonden vanaf 19.30 uur”