Demonstratie: Samen tegen racisme

23 maart 2019, om 14:00

Op 23 maart doen we mee aan de demonstratie tegen racisme en discriminatie. De demonstratie wordt zoals elk jaar georganiseerd door het 21 maart Comité. Vorig jaar besloten we niet mee te doen in verband met de gekozen woorden in het manifest en de slogan voorafgaand aan de demonstratie. Dit jaar doen we wel weer mee, omdat het belangrijk is om gezamenlijk de boodschap uit te dragen: samen tegen racisme!

Een korte toelichting door onze voorzitter Bas Torenvliet:

“De ophef die vorig jaar is ontstaan over het manifest, deed afbreuk aan de gezamenlijke boodschap die we hadden, namelijk de boodschap tegen racisme en discriminatie. In die boodschap vinden we elkaar dit jaar nog steeds en zullen we elkaar in de toekomst blijven vinden.

Omdat het manifest van dit jaar nog steeds woorden bevat die wij niet zouden kiezen, hebben we als PvdA Amsterdam besloten om het manifest niet te ondertekenen, maar wel mee te lopen met de demonstratie. We zijn als PvdA Amsterdam heel blij met de slogan van dit jaar: Samen tegen racisme. Dat is de verbindende boodschap die we met elkaar willen en zullen uitdragen op 23 maart.”