9 maart 2017, om 16:30, de Klinker, Borgerstraat 45 | de Klinker, Borgerstraat 45

Debat de Klinker: Zorg

De Klinker organiseert een verkiezingsmiddag over de Zorg:

Op deze middag horen de bewoners wat de verschillende politieke partijen de komende vier jaar gaan doen voor ouderen, mensen (volwassenen en kinderen) met een beperking en mantelzorgers. Tijdens de verkiezingsbijeenkomst krijgen bewoners de gelegenheid om te praten over hun eigen ervaring. Samen nadenken over hoe we elkaar kunnen ondersteunen en wat wij de politiek mee willen geven.

Met o.a. Jeroen van Berkel