27 februari 2017, om 15:00, Station Amsterdam Bijlmer | Station Amsterdam Bijlmer

Campagne: Vooroordelenkraam op Station Amsterdam Bijlmer

De Vooroordeelkraam is een echte blikvanger; een levensgroot spel in een futuristische kraam met een fotowand met portretten en lampjes. Mensen kunnen hier een spel spelen en daarin ontdekken wat hun eigen vanzelfsprekendheden zijn. Hierdoor wordt het onderwerp van anoniem solliciteren op een speelse manier actueel en worden mensen bewust van de vanzelfsprekendheid van vooroordelen. Met deze actie roepen wij mensen op om anoniem solliciteren de norm te maken.

Van 11 tot 15 uur op het Station Amsterdam Bijlmer (zijde Amsterdamse Poort), met onder andere Jesse Bos.