20 november 2015, om 20:00, Broedplaats De Vlugt/Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125 | Broedplaats De Vlugt/Van Eesterenmuseum, Burgemeester de Vlugtlaan 125

BAR Politieke Salon: ‘Het gelijk van rechts’

“Het gelijk van rechts”  of  “waarom probeert progressief Nederland haar standpunten altijd met rationale argumenten over te brengen en mikken conservatieven op de emotionele( angst)snaar bij de kiezer?”. Rechts heeft daardoor vaak meer succes bij het overbrengen van de boodschap.

In de Politieke Salon van de Bestuurskring Amsterdamse Regio (BAR) van 20 november gaan aanwezigen onder bovenstaande provocatieve noemer met elkaar aan de slag met inbreng van de volgende twee prominente gasten:

  • Prof.  J. Th.J (Joop )van den Berg, oud senator van de PvdA en eminent staatsrechtgeleerde
  • Pieter-Paul Slikker, de campagneleider van onze Partij

De avond staat onder leiding van Godfried Lambriex (oud-deelraadsvoorzitter). Na de inleiding door de sprekers, gaan we kijken hoe we bij twee thema’s een emotionele boodschap kan uitpakken. 

Kijk voor achtergronden en het programma op de site van de BAR.

De toegang tot de Politieke Salon is gratis maar beperkt. Meld je daarom snel aan door een mail te sturen naar info@barpvda.nl. 

De Politieke Salon vindt plaats op 20 november om 20:00 uur in Broedplaats De Vlugt/Van EesterenmuseumBurgemeester de Vlugtlaan 125

 Het BAR-bestuur