Besluitenlijst Algemene Ledenvergadering PvdA 26 juni 2019 (1)