ALV PvdA Amsterdam

20 november 2019, om 20:00, NoLimit, Zuidoost | NoLimit, Zuidoost

Algemene ledenvergadering PvdA Amsterdam – 20 november 2019

Cultureel Centrum NoLIMIT, Geldershoofd 80, Amsterdam

 

AGENDA

Inloop (19.30 uur)

Nieuwe leden en mensen met (achtergrond)vragen – bijvoorbeeld over de begroting – zijn van harte welkom om 19.30 uur. We lichten dan toe hoe de avond verloopt en dan is er gelegenheid om in kleiner gezelschap vragen over de agenda en de stukken te stellen.

  1. Opening (20.00 uur)

We openen de vergadering met het vaststellen van de agenda, het vaststellen van de Besluitenlijst vorige ALV  en een aantal mededelingen vanuit het bestuur.

  1. Begroting 2020 (Begroting 2020 + Toelichting Begroting 2020)

De begroting bevat de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2020. Het bestuur stelt voor de begroting vast te stellen.

  1. Procesvoorstel richting gemeenteraadsverkiezingen 2022 (Routekaart naar 2022)

Het procesvoorstel bevat de ‘routekaart’ naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In het procesvoorstel wordt onder andere ingegaan op de procedure om kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma vast te stellen. Het bestuur stelt voor het procesvoorstel vast te stellen.

  1. Lancering leergang Hart voor Amsterdam

Tijdens de leergang Hart voor Amsterdam vormen deelnemers gedurende twaalf maanden een Doe-en-leernetwerk samen met zo’n 20 anderen. Binnen deze twaalf maanden wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken, zoals Campagne, Stopera, Socialisme of Democratie.

  1. Politieke actualiteit met Marjolein Moorman & Sofyan Mbarki

Met onze wethouder Onderwijs, Armoede & Inburgering en fractievoorzitter bespreken we de politieke actualiteit in de stad.

Bouwe Olij heeft samen met een aantal andere leden een actuele motie met een verzoek aan de fractie ingediend. Deze vind je alvast hier

  1. Rondvraag

Ruimte voor eventuele actualiteiten of rondvraagpunten. Wil je een actualiteit bespreken? Meld dit graag vooraf. Dat kan via bestuur.amsterdam@pvda.nl.

  1. Sluiting

Zin om na te praten met partijgenoten? We drinken na afloop een drankje.

 

Meer weten? Mail: bestuur.amsterdam@pvda.nl