Maarten Poorter

Penningmeester Fractiebestuur
Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel, Dierenwelzijn

Maarten is sinds september 2010 lid van de Gemeenteraad. Hij is trainer en mede-eigenaar van TAQT Training en Advies. Hij heeft Sociologie en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Maarten is woordvoerder Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel & Dierenwelzijn. Tevens is Maarten penningmeester van het fractiebestuur.

“In Amsterdam verdienen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent beter onderwijs, het bestrijden van armoede en meer werk voor de jeugd. Ik wil kinderobesitas tegengaan en sta voor een stad met betere ouderenzorg: meer ouderenwoningen, ondersteuning voor mantelzorgers en bestrijden van eenzaamheid.”

Meerderheid Amsterdamse partijen wil eigen bijdrages zorg verlagen

door Maarten Poorter op 4 mei 2016

Vandaag dienen PvdA Amsterdam, GroenLinks, CDA, en SP een voorstel in om de eigen bijdrages in de gemeentelijke zorg te verlagen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de stijgende zorgkosten, waaronder de eigen bijdrage voor de gemeentelijke zorg, in sommige gevallen leidt tot het mijden van zorg of schulden. Onacceptabel; de gemeentelijke zorg moet voor alle Amsterdammers

lees verder »

PvdA & GroenLinks: Zorgen over hulp bij huishouden

door Maarten Poorter op 8 april 2016

PvdA en GroenLinks willen in de volgende commissie Zorg en Sport spreken over de gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank inzake het proefproces over de werkwijze ten aanzien van ‘schoon en leefbaar huis’ bij Hulp bij het Huishouden (Hbh). De gemeente hanteert een nieuwe procedure bij het indiceren van Hbh voor cliënten die de

lees verder »

Oude Willem Dreeshuis sluit zijn deuren

door Maarten Poorter op 7 april 2016

Gisteren sloot het Willem Dreeshuis zijn deuren. Een icoon van de Amsterdamse ouderenzorg is niet meer. De laatste bewoners zijn verhuisd naar de Oostpoort, een nieuw gebouw iets verderop in Oost. De kleindochter van Willem Drees maakte gisteren de nieuwe naam bekend: Wooncentrum Willem Drees Amstelring. De PvdA is blij dat de naam van Drees

lees verder »

Samenwerking tussen wijkzorgteam en huisarts niet optimaal

door Maarten Poorter op 1 april 2016

De samenwerking tussen wijkzorgteams en huisartsen verloopt nog steeds matig. De gemeente is hard bezig om de nieuwe wijkzorg vorm te geven, maar uit de laatste evaluatie van de wmo bleek dat de wijkzorgteams en de huisartsen in veel stadsdelen nog in verschillende werelden leven. Als de samenwerking niet verbetert, kan dat leiden tot gevaarlijke

lees verder »

Liefde en aandacht centraal bij zorg demente Amsterdammer

door Maarten Poorter op 1 april 2016

Demente Amsterdammers verdienen liefdevolle dagbesteding in een vertrouwde omgeving. Er zijn steeds meer risico’s die dat onmogelijk maken, omdat rendementsdenken in de zorg meer en meer aanwezig lijkt te zijn. Daarom heeft de PvdA volgens een motie afgedwongen dat liefdevolle zorg nog steeds centraal blijft staan.

lees verder »

Ontwerp je eigen tunneltje!

door Maarten Poorter op 8 maart 2016

Amsterdammers kunnen sinds kort hun eigen tunneltje ontwerpen. Stadsdeel West heeft een ontwerpwedstrijd opgestart om tot een nieuw ontwerp van het tunneltje in het Westerpark naar de Spaarndammerbuurt te komen. Iedereen kan zijn eigen ontwerp voor de tunnel insturen, waarna in een tweede ronde door alle Amsterdammers een winnaar verkozen kan worden. Ook in een

lees verder »

Poorter: Pak nepsites voor huurwoningaanbod aan

door Maarten Poorter op 19 januari 2016

De PvdA wil voorkomen dat nepsites nog meer huuraanbod kunnen aanbieden. Eerder vandaag waarschuwde de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) dat de grote vraag op de woningmarkt alsmaar meer oplichters aantrekt. PvdA Amsterdam vraagt de wethouder in de raadsvergadering van woensdag 20 januari om deze nepsites in kaart te brengen, woningzoekers erover te informeren en

lees verder »

Zorgen over crisis bij Ambulance Amsterdam

door Maarten Poorter op 14 januari 2016

De PvdA maakt zich grote zorgen over de problemen die spelen bij Ambulance Amsterdam. In een door PvdA, D66 en SP aangevraagd spoeddebat is de wethouder door de partijen gevraagd in te grijpen. Sinds december staat de dienst onder verscherpt toezicht van de minister na een zeer kritisch inspectierapport.

lees verder »

Poorter blogt: ‘Zorg voor uw vrijwilligers, en uw vrijwilligers zullen voor u zorgen’

door Maarten Poorter op 17 december 2015

Zoals collega-fractielid Orhan Kayar in de commissie zei: ’Zorg voor uw vrijwilligers, en uw vrijwilligers zullen voor u zorgen’. Door de veranderingen in de zorg zal een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers. Steeds meer mensen zijn mantelzorger: een op de drie volwassen Nederlanders. Heel goed dat er nu een Amsterdams plan is

lees verder »

Enorme toename daklozen in Amsterdam baart zorgen

door Maarten Poorter op 17 december 2015

Deze week werd bekend dat de Amsterdamse daklozenopvang uit zijn voegen barst. Afgelopen jaar was er een toename van maar liefst 33% dak- en thuislozen die gebruik maakten van de nachtopvang. Al eerder trok PvdA-raadslid Maarten Poorter over dit probleem aan de bel. De PvdA is tevreden met het plan van de coalitie om 1000 extra wooneenheden

lees verder »