Bestuur PvdA Amsterdam

Installatie bestuur op 17 november 2016. Foto: Sofyan Mbarki.

Op 17 november 2016 is tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur of lees het verslag van de sollicitatiecommissie.

Het bestuur werkt op basis van werkplannen die door de leden zijn vastgesteld. In november 2016 is een werkplan-op-hoofdlijnen voor 2017 vastgesteld, dat door het nieuwe bestuur verder wordt uitgewerkt.

Zie hier ook het werkplan 2015 (PDF) en hier het werkplan 2016 (PDF). Over de voortgang van de activiteit houdt het bestuur een Liveblog bij. In het jaarverslag 2015 kijkt het bestuur in algemene zin terug.

Een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Uitkomsten ledenpanel Pilot PvdA Amsterdam en Noord-Holland

door Bestuur PvdA Amsterdam op 13 september 2016

De besturen van PvdA Noord-Holland en van Amsterdam voeren een pilot uit om ervaring op te doen met de nieuwe ledendemocratie in de voorbereiding op de Politieke ledenraad van 24 september. Een voorbereidingsgroep uit het gewest en Amsterdam is aan de slag gegaan om met elkaar te brainstormen over de onderwerpen en vraagstukken die wij

lees verder »

Uitkomsten ledenpanel mei 2016

door Bestuur PvdA Amsterdam op 13 juni 2016

Rond de 500 leden van de PvdA Amsterdam hebben deelgenomen aan het ledenpanel mei 2016, dat onder meer ging over de zorg en betaalbaar wonen. In het ledenpanel stelde een aantal ThemaTeams vragen over hun specifieke thema. Het ledenpanel begon met een vraag over de noodopvang voor dak- en thuislozen. Bijna 90 procent van de respondenten gaf

lees verder »

Cox Habbema

door Bestuur PvdA Amsterdam op 19 april 2016

De PvdA heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Cox Habbema. Cox was actrice, regisseur en van 1986 tot 1996 inspirerend directeur van de Stadsschouwburg. ‘Ik heb twee volstrekt verschillende CV’s’ heeft Cox ooit gezegd, want naast haar carrière op het toneel was Cox maatschappelijk en politiek zeer betrokken. Als trainer en gespreksleider

lees verder »

Politiek Café De Rode Werf over radicalisering

door Bestuur PvdA Amsterdam op 5 december 2015

Hoe staat het met radicalisering in de Amsterdamse wijken? En welke koers past in het algemeen, is een verbod op salafistische organisaties die de wet overtreden een oplossing, als zij anti-democratisch doelen nastreven of die uitdragen? Voer voor goed gesprek en pittige discussie bij de Rode Werf, het politiek cafe van PvdA Amsterdam.

lees verder »

PvdA Amsterdam tijdens de Politieke Ledenraad 14 november

door Bestuur PvdA Amsterdam op 27 november 2015

De Amsterdamse afgevaardigden hebben met succes gezamenlijk de Politieke ledenraad van 14 november j.l. voorbereid. Ze hebben de vragen voor het ledenpanel voorbereid en een discussieavond met de leden op 3 november georganiseerd. De volgende thema’s kwamen aan de orde: duurzaamheid, internationaal en uiteraard ook de actualiteit.

lees verder »

Ledenvergadering 12 november

door Bestuur PvdA Amsterdam op 7 november 2015

Op 12 november vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering van PvdA Amsterdam plaats in het Volkshotel. Op deze pagina staat de agenda met achterliggende stukken.

lees verder »

Voordracht samenstelling afdelingsbestuur

door Bestuur PvdA Amsterdam op 6 november 2015

Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 november 2015 wordt voorgesteld om de volgende leden (in functie) te benoemen in het afdelingsbestuur: Ester Fabriek (algemeen bestuurslid sinds november 2014) te benoemen als secretaris. Lees hier meer over Ester. Amel Namane te benoemen als algemeen bestuurslid. Amel (27) is geboren Amsterdamse, studeert Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie in Leiden

lees verder »

Nieuw bestuurslid & vacante bestuursfunctie

door Bestuur PvdA Amsterdam op 16 oktober 2015

In november 2014 is het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam door de leden verkozen: negen mensen die samen met fractie & vereniging werken aan de ambities voor onze partij in Amsterdam. In de ledenvergadering van november 2015 wordt voorgesteld om in te stemmen met een gewijzigde portefeuilleverdeling en twee nieuwe bestuursleden.

lees verder »

Gewijzigde samenstelling afdelingsbestuur en vacante bestuursfunctie

door Bestuur PvdA Amsterdam op 20 september 2015

In november 2014 is het afdelingsbestuur van PvdA Amsterdam door de leden verkozen: negen mensen die samen met fractie & vereniging werken aan de ambities voor onze partij in Amsterdam. In de zomer van 2015 heeft secretaris Eline Bosman moeten besluiten haar bestuurswerk neer te leggen, omdat het niet te combineren is met haar werk.

lees verder »

Amsterdammers in gesprek met Diederik Samsom

door Bestuur PvdA Amsterdam op 15 april 2015

Dinsdagavond 21 april gaat PvdA-leider Diederik Samsom in gesprek met Amsterdammers. Hij wordt geïnterviewd over thema’s die in Amsterdam leven, bijvoorbeeld radicalisering en de veranderende zorg. We vragen wat hem drijft en hoe hij de toekomst van ons land en de politiek voor zich ziet. Natuurlijk is er ruimte voor vragen vanuit de zaal en

lees verder »