Anne Graumans

Algemeen bestuurslid

Anne Graumans, 45 jaar, woont in Centrum. Anne brengt waardevolle ervaring mee in het nieuwe bestuur omdat zij eerder gemeenteraadslid is geweest, de partij zowel lokaal als landelijk al jaren goed kent en een groot netwerk heeft binnen en buiten de partij. Anne is bereid het secretarisschap op zich te nemen. Iets waarvan wij inschatten dat zij dat zorgvuldig en efficiënt zal doen.

tekst: voordracht sollicitatiecommissie