Werk en Inkomen

Amsterdam is een stad vol kansen en een plek voor iedereen om zijn bestaan op te bouwen. Maar helaas profiteert nog niet iedereen van de kansen die Amsterdam biedt. In Amsterdam zit 24 procent van de jongeren op de bank. Geen school, geen baan, geen stage. De cijfers onder jongeren met een niet-Westerse achtergrond zijn nog schrikbarender: 40 procent. En dat terwijl de jeugd de toekomst heeft. De PvdA wil daarom werk gaan maken van werk, voor alle Amsterdammers.

Ons standpunt


Jongeren
De PvdA heeft de afgelopen jaren gehamerd op het terugdringen van jeugdwerkloosheid in Amsterdam – de fractie stelde daarvoor onder andere 2,5 miljoen extra ter beschikking. Helaas heeft de aanpak in deze tijden nog onvoldoende effect gehad. De PvdA wil daarom een aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid. Hiervoor reserveren wij 7 miljoen euro.

  • Van werkgevers wordt gevraagd hun deuren open te zetten en zij worden daarbij actief ondersteund.
  • Scholen vragen we te stoppen met pretstudies.
  • Met het bedrijfsleven willen we stages creëren, waardoor jong talent de kans krijgt zich te ontplooien.

 

Arbeidsbeperkten
De bedrijven in Amsterdam helpen wij met het realiseren van hun deel van de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten in Nederland die het sociaal akkoord in het vooruitzicht heeft gesteld. De gemeente neemt ook haar deel voor haar rekening.

  • Met de sociale werkvoorziening en met bedrijven helpen wij het opzetten van ‘social firms’ waar mensen die geen reguliere baan vinden aan het werk kunnen.
  • Sociaal ondernemerschap steekt overal de kop op en verdient alle steun vanuit de gemeente.

 

Armoedebestrijding
In Amsterdam wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Mensen met pech hebben mazzel dat ze in Amsterdam wonen, de stad waar barmhartig aan het stadswapen is toegevoegd en waar zorgzaamheid diep in het DNA van haar inwoners zit.

  • De armoedemiddelen blijven op peil. Hierdoor kunnen ouderen minima gratis met het Amsterdams openbaar vervoer, krijgen een bijdrage om een grote aankoop zoals een wasmachine te doen en kunnen kinderen sporten.

 

Starters
Amsterdam is de stad bij uitstek voor nieuwe ondernemers om hun geluk te zoeken. Juist daarom wil de PvdA de toestroom van deze groep verhogen.

  • Er komt een stimuleringsregeling van overheid en bedrijven om gezamenlijk opdrachten te geven aan startende innovatieve ondernemers en zzp’ers.
Nieuwsberichten over Werk en Inkomen

Amsterdam neemt schoonmakers in gemeentelijke dienst

door Emre Ünver op 7 november 2016

Op voorstel van de SP, GroenLinks en PvdA gaat Amsterdam schoonmakers van gemeentelijke panden en het stadhuis in eigen dienst nemen. Zo vallen zij onder de gemeentelijke cao en verdwijnt het verschil in arbeidsvoorwaarden en salaris met ander gemeentepersoneel. Een aantal jaar geleden koos de gemeente ervoor om de schoonmaak van gemeentelijke panden niet langer

lees verder »

Reactie PvdA Amsterdam op Zwartboek Flexwerk

door Dennis Boutkan op 12 oktober 2016

PvdA Amsterdam is enorm geschrokken van de schrijnende ervaringen van flexmedewerkers bij de Gemeente Amsterdam. Raadslid en woordvoerder P&O Dennis Boutkan: “Het is nog erger dan ik dacht, dit zijn 19e eeuwse toestanden, echt ongelooflijk hoe medewerkers door de gemeente worden behandeld als snel inwisselbaar productiemiddel. Volstrekt onacceptabel. Dit is de gemeente Amsterdam als werkgever

lees verder »

‘Reken jongeren niet af op één stommiteit’

door Dennis Boutkan op 13 september 2016

Vandaag staat in het NRC het opinieartikel ‘Reken jongeren niet af op één stommiteit’ van D66-raadslid Ariella Verheul. Pvda-raadslid Dennis Boutkan en GroenLinks-raadslid Simion Blom. Tegelijkertijd dienen deze raadsleden vandaag een voorstel met maatregelen in om jongeren een eerlijkere kans te bieden.  Zo zegt PvdA-raadslid Dennis Boutkan hierover “Justitiële onderzoeken duren vaak tergend lang. Een VOG

lees verder »

Ongelijkheid als onkruid

door Marjolein Moorman op 6 augustus 2016

Kent u dat verhaal van die twee kinderen met dezelfde intelligentie? Ze wonen in verschillende delen van de stad. Andere afkomst, zelfde talenten. De een gaat na de zomer naar het vwo, de ander naar het vmbo. Helaas is het geen mop. Misschien trek ik het me zo aan omdat ik zelf ooit een havo-advies

lees verder »

Ondernemers uit de binnenstad luiden de noodklok over Nutella- ijs- en sushiwinkels

door Dennis Boutkan op 29 juli 2016

Nutellawinkels verschijnen waar buurtwinkels verdwijnen Het bestuur en straatmanager van de ondernemersvereniging BIZ van Dam tot Stopera (een BIZ is een bedrijveninvesteringszone) luiden de noodklok. Het gaat om de BIZ  in de Damstraat, Oude Doelenstraat en de verder gelegen Hoogstraten, het stuk dat in de volksmond “de Doorsteek” heet. De kaasboer die van de Wallen verdween of boekhandel

lees verder »

Dennis blogt: 3 plannen waar de raad vóór stemde

door Dennis Boutkan op 26 juli 2016

De laatste marathonraad stond in het teken van de voorjaarsnota. Als oppositielid is het vaak hard werken om moties aangenomen te krijgen. De marges zijn vaak smal. Dus als dan een motie wordt aangenomen is het reden om blij te zijn met het resultaat. En dat ben ik want de raad heeft vóór de volgende 3

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »

Stop de afbraak van de Stadsbank van Lening

door Carolien de Heer op 20 juli 2016

Twee weken geleden sprak ik met Lex. Lex is zzp-er en verdient op zich prima. Hij kan zijn vaste lasten betalen, elke maand boodschappen doen en zijn dochter goed op te laten groeien. Maar nu heeft hij een probleem want zijn koelkast is onverwachts stuk gegaan en daarvoor heeft hij geen potje. Daarom is hij

lees verder »

Marjolein Moorman: ‘sluit kinderen niet uit van schoolreisjes’

door Marjolein Moorman op 30 juni 2016

De PvdA en de kinderombudsman signaleren dat het regelmatig voorkomt dat kinderen worden uitgesloten van schoolreisjes en vieringen op school, zoals sinterklaas, kerst en pasen, omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Onze fractievoorzitter Marjolein Moorman vindt dat het echt niet kan dat kinderen worden gestraft omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen

lees verder »

Dennis Blogt: weg met dat jeugdloon

door Dennis Boutkan op 24 juni 2016

Donderdag schreef de NOS: “De gemeente Amsterdam heeft het minimumjeugdloon afgeschaft. Initiatiefnemer PvdA diende samen met GroenLinks, SP en Partij van de Ouderen een voorstel in om jongeren tussen de 18 en 23 jaar hetzelfde te betalen als volwassenen. Ook mensen die werken en leren, uitzendkrachten en Wajongers krijgen een volwaardig loon.” 

lees verder »