Werk en Inkomen

Amsterdam is een stad vol kansen en een plek voor iedereen om zijn bestaan op te bouwen. Maar helaas profiteert nog niet iedereen van de kansen die Amsterdam biedt. In Amsterdam zit 24 procent van de jongeren op de bank. Geen school, geen baan, geen stage. De cijfers onder jongeren met een niet-Westerse achtergrond zijn nog schrikbarender: 40 procent. En dat terwijl de jeugd de toekomst heeft. De PvdA wil daarom werk gaan maken van werk, voor alle Amsterdammers.

Ons standpunt


Jongeren
De PvdA heeft de afgelopen jaren gehamerd op het terugdringen van jeugdwerkloosheid in Amsterdam – de fractie stelde daarvoor onder andere 2,5 miljoen extra ter beschikking. Helaas heeft de aanpak in deze tijden nog onvoldoende effect gehad. De PvdA wil daarom een aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid. Hiervoor reserveren wij 7 miljoen euro.

  • Van werkgevers wordt gevraagd hun deuren open te zetten en zij worden daarbij actief ondersteund.
  • Scholen vragen we te stoppen met pretstudies.
  • Met het bedrijfsleven willen we stages creëren, waardoor jong talent de kans krijgt zich te ontplooien.

 

Arbeidsbeperkten
De bedrijven in Amsterdam helpen wij met het realiseren van hun deel van de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten in Nederland die het sociaal akkoord in het vooruitzicht heeft gesteld. De gemeente neemt ook haar deel voor haar rekening.

  • Met de sociale werkvoorziening en met bedrijven helpen wij het opzetten van ‘social firms’ waar mensen die geen reguliere baan vinden aan het werk kunnen.
  • Sociaal ondernemerschap steekt overal de kop op en verdient alle steun vanuit de gemeente.

 

Armoedebestrijding
In Amsterdam wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Mensen met pech hebben mazzel dat ze in Amsterdam wonen, de stad waar barmhartig aan het stadswapen is toegevoegd en waar zorgzaamheid diep in het DNA van haar inwoners zit.

  • De armoedemiddelen blijven op peil. Hierdoor kunnen ouderen minima gratis met het Amsterdams openbaar vervoer, krijgen een bijdrage om een grote aankoop zoals een wasmachine te doen en kunnen kinderen sporten.

 

Starters
Amsterdam is de stad bij uitstek voor nieuwe ondernemers om hun geluk te zoeken. Juist daarom wil de PvdA de toestroom van deze groep verhogen.

  • Er komt een stimuleringsregeling van overheid en bedrijven om gezamenlijk opdrachten te geven aan startende innovatieve ondernemers en zzp’ers.
Nieuwsberichten over Werk en Inkomen

Met John de Wolf op pad tegen ouderenwerkloosheid

door Dennis Boutkan op 24 oktober 2017

Fruitful Office Afgelopen week ging ik met de raad op werkbezoek bij Fruitful Office, een prachtige sociale firma die in korte tijd is gegroeid tot een organisatie met meer dan 100 mensen. Dit bedrijf bezorgd  lekkere en gezonde fruitpakketten bij bedrijven in heel Nederland. Een succesformule. De ambassadeur ouderenwerkloosheid 50+ John de Wolf was er ook

lees verder »

Schulden, armoede en eenzaamheid: met de wijkagenten de Vogelbuurt in

23 oktober 2017

Lopend door de vogelbuurt zou je als buitenstaander denken dat deze Amsterdamse volksbuurt nauwelijks problemen kent. Het zonnetje schijnt, kinderen spelen op straat en bewoners doen hun dagelijkse boodschappen. Na een goed uur door de wijk te hebben gelopen met wijkagenten Özlem en Bert in het kader van de buurtbivak blijkt de realiteit weerbarstiger: bewoners

lees verder »

Werken en wonen in Amsterdam Noord

18 oktober 2017

Op de tafel van het Koekoeksnest aan het Koekoeksplein in Amsterdam rollen gebiedsmanager Bregje en gebiedsmakelaar Remco een grote satellietfoto van de vogelbuurt in Amsterdam Noord uit. Op deze foto wordt duidelijk hoe groot de invloed is van de Meeuwenlaan: aan de noordwest van de straat bevindt zich de oude arbeiderswijk. Een gezellige wijk, wiens

lees verder »

Buurtbivak Noord van start!

15 oktober 2017

Thuis in de Vogelbuurt Na het succes van de Buurtbivak in stadsdeel Centrum in september zijn we vandaag begonnen aan de Buurbivak Noord in de Vogelbuurt. Koekoeksplein 22 is ons thuishonk en uitvalsbasis voor een druk programma over wonen, armoede, eenzaamheid en zorg. Woon je in Noord? Je bent van harte welkom om aan te sluiten bij

lees verder »

Dennis Blogt: Geef jongeren een tweede kans

door Dennis Boutkan op 7 april 2017

Donderdag heeft de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel met mede-indieners D66 en GroenLinks ‘Geef jongeren een nieuwe kans’ aangenomen. Een belangrijke stap om problemen die Amsterdamse jongeren ervaren bij het krijgen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) op te lossen, aldus raadslid Dennis Boutkan.

lees verder »

Vernietigende conclusie Rekenkamer over externe inhuur bij gemeente

door Dennis Boutkan op 30 maart 2017

De Amsterdamse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar externe inhuur bij de gemeente Amsterdam. De conclusies zijn behoorlijk schokkend, maar niet geheel verrassend. Wel ben ik ontstemd dat de chaos veel erger is dan verwacht. De kosten van externe inhuur stijgen ieder jaar tot ongekende hoogte. In 2015 bedroegen deze € 218,6 miljoen en in 2016

lees verder »

Goed werkgeverschap in de Amsterdamse toerismebranche wordt speerpunt van het college!

door Dennis Boutkan op 1 maart 2017

Dankzij mijn motie ‘Goed werkgeverschap in de toerismebranche’ van de PvdA Amsterdam heeft het college een plan gemaakt om goed werkgeverschap leidend te laten zijn in de toeristensector, en dat is hard nodig. We zien nog steeds te veel voorbeelden van bedrijven waar personeel niet goed wordt behandeld. We zien medewerkers met onfatsoenlijke flexcontracten. Medewerkers

lees verder »

Flexverslaving Amsterdam loopt spuigaten uit

door Dennis Boutkan op 26 februari 2017

De gemeente Amsterdam is absoluut geen goed voorbeeld als het gaat om goed werkgeverschap. Een fixatie op rendement en flexibiliteit gaat ten koste van de medewerkers. De PvdA Amsterdam schrikt opnieuw van de omstandigheden rondom flexwerk bij de gemeente, dit keer bij de Stadsloketten. Dit zijn de loketten waar Amsterdammers terecht kunnen voor paspoort, rijbewijs, vergunningen

lees verder »

Geen VOG betekent niet automatisch een ‘nee’ op een toekomst in Amsterdam

door Dennis Boutkan op 17 februari 2017

“Amsterdam wil jongeren met strafblad nieuwe kans bieden” kopt NOS over het nieuws dat ‘De gemeente Amsterdam jongeren met een strafblad hulp gaat aanbieden bij het vinden van een baan.’ Want geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen krijgen? Dan kun je in de meeste gevallen fluiten naar een baan, stage of soms zelfs geen

lees verder »

Raak discriminerende uitzendbureau’s in hun portemonnee

door Dennis Boutkan op 3 februari 2017

“Ik vind het een beetje vervelend om te vragen, maar ik wil liever geen Marokkanen/Turken/Surinamers, ook al spreken zij prima Nederlands, dat wil ik niet’. Dit discriminerende  verzoek werd gedaan voor een onderzoek naar discriminatie door de VU (2011) door uitzendbureau’s. Schrik niet, in driekwart van de gevallen werd dit gehonoreerd. De organisatie Doetank Peer deed

lees verder »