Veiligheid

De PvdA gelooft dat preventie beter werkt dan alleen maar snoeihard aanpakken. Daarom investeren we 6 miljoen euro bovenop de reeds in de gemeentebegroting gereserveerde bedragen in het aanpakken van jonge daders. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren al op vroege leeftijd op het verkeerde pad terecht komen.

Ons standpunt

PvdA Amsterdam over VeiligheidCriminaliteit

De Top 600, de intensieve aanpak van de 600 grootste raddraaiers gestart door Burgemeester Eberhard van der Laan, is een succes. Dat succes moet worden geborgd.

 • Dat betekent nu vooral doorgaan met het intensief volgen van daders, ook als die laten zien afstand te nemen van hun criminele gedrag.
 • De PvdA wil tevens aandacht geven aan de broertjes en zusjes, om te vermijden dat ze hetzelfde pad kiezen.
 • We willen zowel afschrikken als begrijpen waarom jongeren het verkeerde pad kiezen. Alleen dan kunnen we vroeg ingrijpen en daarmee is nog altijd de meeste winst te behalen.

Jeugdcrimininaliteit

Jongeren komen steeds vaker vroeger in beeld als daders.

 • De PvdA wil dit voorkomen door fors te investeren in de intensieve zorgaanpak voor jonge daders die laten zien dat ze gevoelig zijn voor of al daadwerkelijk crimineel gedrag vertonen.
 • Voor deze speciale groep zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig, vooral met het onderwijs. Het initiatief ‘Ter beschikking van het onderwijs’ van Amsterdams Tweede Kamerlid Marcouch is daarvoor een mooie opstap; jongeren die veroordeeld worden voor celstraf moeten verplicht een vakdiploma halen.

Huiselijk geweld

In meer dan tienduizend gezinnen in Amsterdam komt huiselijk geweld regelmatig voor. Dat is onaanvaardbaar, ook al omdat slachtofferschap van huiselijk geweld aanleiding kan zijn voor problematisch gedrag buitenshuis.

 • De PvdA wil daarom het vroegtijdig signaleren en gemeenschappelijk interveniëren intensiveren

Mensenhandel

Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuiting zijn onacceptabel in Amsterdam. We gaan daarom door met de Wallenaanpak.

 • In het postcodegebied 1012 wordt het aantal bordeelramen en coffeeshops verminderd en vervangen we deze voor andere functies zoals hotels, kwaliteitshoreca, woningen en creatieve industrie.
 • In heel Amsterdam pakken we bedrijven die zich schuldig maken aan mensenhandel, gedwongen prostitutie of uitbuiting aan, met alle bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben.
 • PvdA pleit voor een pooierverbod. Met het pooierverbod kunnen politie en justitie criminele activiteiten in de prostitutiebranche makkelijker verstoren.

Wijkaanpak

De PvdA is trots op de behaalde resultaten van de Wijkaanpak. Heel veel buurten staan er nu beter voor dan 8 jaar geleden. De situatie in een aantal buurten vraagt echter ook de komende jaren nog een stevige inzet. De wijkaanpak zoals we die nu kennen zal echter verdwijnen.

 • We gaan daarom in het vervolg samen met bewoners en andere partners in de wijk werken, op een manier die past bij deze tijd.
 • Bewonersparticipatie is de rode draad. Samen met bewoners bepalen we welke voorzieningen nodig zijn.

Agressie tegen hulpverleners

Amsterdam is zuinig op haar mensen. Te vaak komt het nog voor dat hulpverleners worden gehinderd in hun werk of met geweld worden geconfronteerd.

 • Daarom pakken we mensen die agressie richting onze hulpverleners vertonen altijd en dubbel zo hard aan.

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een van de instrumenten die ingezet kan worden als de veiligheid in een buurt of straat in het geding is. Het helpt om bijvoorbeeld uitgaansgebieden veiliger te maken. Cameratoezicht is voor de PvdA echter geen automatisme. We willen geen stad waar Amsterdammers bij iedere stap worden gefilmd.

 • Voor het besluit tot plaatsing van camera’s zal altijd gemotiveerd moeten worden of het gebruik ervan proportioneel en effectief is.

Preventief fouilleren

Er zijn soms goede redenen om in delen van de stad preventief te fouilleren.

 • Nut en noodzaak dienen echter altijd bewezen te worden en de aanwijzing is nooit voor onbepaalde tijd.
 • Het middel moet voorzichtig en in kleine gebieden worden ingezet.
 • Om (de schijn van) discriminatie te voorkomen mag preventief fouilleren, behoudens het uitsluiten van ouderen en kinderen, nooit selectief gebeuren.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Mbarki: ‘Zet in op preventie van radicalisering’

door Sofyan Mbarki op 22 december 2014

Een motie van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki om meer in te gaan zetten op preventie van radicalisering is afgelopen week unaniem aangenomen in de gemeenteraad. De motie pleit ervoor om de succesvolle aanpak Preventie Interventie Team (PIT) ook toe te passen op personen die potentieel kunnen radicaliseren. Door die nieuwe aanpak te voegen bij het reeds

lees verder »

Burgemeester Van der Laan scherp op Julien Blanc en Real Social Dynamics

door Marjolein Moorman op 4 december 2014

Burgemeester Van der Laan is van plan om de bijeenkomsten van Real Social Dynamics scherp in de gaten te houden. Dat antwoordde hij op de vragen die PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman vandaag in de raadscommissievergadering stelde. De burgemeester sprak zijn afschuw uit over het gedachtegoed van Real Social Dynamics en stelde bovendien dat hij de komst van Real Social Dynamics

lees verder »

Vragen PvdA over afpersingschandaal IJburg College

door Sofyan Mbarki op 10 november 2014

Raadsleden Marjolein Moorman en Sofyan Mbarki hebben schriftelijke vragen gesteld over het afpersen van leerlingen op het IJburg College. Hierin vragen zij het college onder andere of zij op de hoogte was van de veiligheidssituatie op het IJburg College en hoe zij de rol van de schooldirectie beoordeelt. Omdat er in recente tijd vaker berichten over onveilige situaties

lees verder »

Werk houdt jongeren op het rechte pad

door Sofyan Mbarki op 19 februari 2014

Ik ben geboren en getogen in Nieuw-West. Als er wordt gesproken over jeugdwerkloosheid en criminaliteit is dat voor mij geen ver-van-mijn bed show. Dat gaat over problemen die ik al sinds jonge leeftijd in mijn wijk en vriendenkring ken. In mijn ervaring zijn geld en spanning voor veel jongeren de drijfveren om het verkeerde pad

lees verder »

Baâdoud: Dankzij ‘slimme data’ veel sneller optreden in stadsdeel

door op 8 januari 2014

Een nieuwe slimme methode om het ‘zwembad’ aan beschikbare data realtime te gebruiken wordt wellicht over de hele stad uitgerold. Stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud kan sinds kort met één druk op de knop zien wat er niet goed gaat in stadsdeel Nieuw-West. Baâdoud: ‘We hebben de afgelopen jaren de informatievoorziening in het stadsdeel enorm verbeterd. We

lees verder »

Tijd voor Europese databank voor zakkenrollers

door Marjolein Moorman op 31 december 2013

De PvdA Amsterdam wil een Europese databank voor zakkenrollers. Op deze manier kunnen steeds internationaler opererende groepen criminelen beter worden opgespoord en aangepakt. Dit is een belangrijk punt in het PvdA-verkiezingsprogramma Amsterdammers Maken de Stad. Fractievoorzitter Marjolein Moorman van de PvdA Amsterdam: ‘Vanavond vieren we met elkaar Oud & Nieuw. Helaas betekent dit ook dat

lees verder »

Stop and Frisk

door Marjolein Moorman op 6 november 2013

Bill de Blasio wordt de nieuwe burgemeester van New York. Hij won gisteren met gemak de burgemeesterverkiezingen. Met een landslidezoals ze dat in het Amerikaans zeggen. Weinig mensen hadden een jaar geleden van deze Democraat gehoord. Maar hij voerde een fantastische campagne waarvan een van de belangrijkste speerpunten de aanval op het stop and frisk

lees verder »

‘Waarom doen we niet genoeg aan zo’n gigantisch probleem?’

door Marjolein Moorman op 15 oktober 2013

Geweld achter de voordeur is een gigantisch probleem in Nederland. Jaarlijks vallen in Nederland maar liefst 50 doden wegens huiselijk geweld. Vijf procent van de Nederlanders was de afgelopen vijf jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Toch doen we er lang niet genoeg tegen, schrijft fractievoorzitter Marjolein Moorman in haar wekelijkse column: “Als je straatroven, overvallen en

lees verder »

Meer doen tegen huiselijk geweld: Veilig achter de voordeur

door Marjolein Moorman op 12 oktober 2013

Amsterdam moet meer doen om slachtoffers van huiselijk geweld te helpen en te beschermen, om daders aan te pakken en om dit probleem bespreekbaar te maken. Daarom komt de PvdA Amsterdam met het initiatiefvoorstel Veilig achter de voordeur. De impact van geestelijk, lichamelijk of seksueel geweld in huiselijke kring is enorm. Zowel voor slachtoffers als

lees verder »

‘Grijp sneller in bij diefstal mobieltje’

door Marjolein Moorman op 28 augustus 2013

Er moet sneller kunnen worden ingegrepen wanneer je mobieltje wordt gestolen. Diefstal van smartphones is een groeiend probleem in Amsterdam. Door reeds bestaande technische mogelijkheden kunnen providers direct na de diefstal het toestel definitief blokkeren. PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman wil dat dit zo snel mogelijk wordt ingevoerd en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Het Parool van

lees verder »