Veiligheid

De PvdA gelooft dat preventie beter werkt dan alleen maar snoeihard aanpakken. Daarom investeren we 6 miljoen euro bovenop de reeds in de gemeentebegroting gereserveerde bedragen in het aanpakken van jonge daders. Zo kunnen we voorkomen dat jongeren al op vroege leeftijd op het verkeerde pad terecht komen.

Ons standpunt

PvdA Amsterdam over VeiligheidCriminaliteit

De Top 600, de intensieve aanpak van de 600 grootste raddraaiers gestart door Burgemeester Eberhard van der Laan, is een succes. Dat succes moet worden geborgd.

 • Dat betekent nu vooral doorgaan met het intensief volgen van daders, ook als die laten zien afstand te nemen van hun criminele gedrag.
 • De PvdA wil tevens aandacht geven aan de broertjes en zusjes, om te vermijden dat ze hetzelfde pad kiezen.
 • We willen zowel afschrikken als begrijpen waarom jongeren het verkeerde pad kiezen. Alleen dan kunnen we vroeg ingrijpen en daarmee is nog altijd de meeste winst te behalen.

Jeugdcrimininaliteit

Jongeren komen steeds vaker vroeger in beeld als daders.

 • De PvdA wil dit voorkomen door fors te investeren in de intensieve zorgaanpak voor jonge daders die laten zien dat ze gevoelig zijn voor of al daadwerkelijk crimineel gedrag vertonen.
 • Voor deze speciale groep zijn ook nieuwe samenwerkingsverbanden nodig, vooral met het onderwijs. Het initiatief ‘Ter beschikking van het onderwijs’ van Amsterdams Tweede Kamerlid Marcouch is daarvoor een mooie opstap; jongeren die veroordeeld worden voor celstraf moeten verplicht een vakdiploma halen.

Huiselijk geweld

In meer dan tienduizend gezinnen in Amsterdam komt huiselijk geweld regelmatig voor. Dat is onaanvaardbaar, ook al omdat slachtofferschap van huiselijk geweld aanleiding kan zijn voor problematisch gedrag buitenshuis.

 • De PvdA wil daarom het vroegtijdig signaleren en gemeenschappelijk interveniëren intensiveren

Mensenhandel

Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuiting zijn onacceptabel in Amsterdam. We gaan daarom door met de Wallenaanpak.

 • In het postcodegebied 1012 wordt het aantal bordeelramen en coffeeshops verminderd en vervangen we deze voor andere functies zoals hotels, kwaliteitshoreca, woningen en creatieve industrie.
 • In heel Amsterdam pakken we bedrijven die zich schuldig maken aan mensenhandel, gedwongen prostitutie of uitbuiting aan, met alle bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben.
 • PvdA pleit voor een pooierverbod. Met het pooierverbod kunnen politie en justitie criminele activiteiten in de prostitutiebranche makkelijker verstoren.

Wijkaanpak

De PvdA is trots op de behaalde resultaten van de Wijkaanpak. Heel veel buurten staan er nu beter voor dan 8 jaar geleden. De situatie in een aantal buurten vraagt echter ook de komende jaren nog een stevige inzet. De wijkaanpak zoals we die nu kennen zal echter verdwijnen.

 • We gaan daarom in het vervolg samen met bewoners en andere partners in de wijk werken, op een manier die past bij deze tijd.
 • Bewonersparticipatie is de rode draad. Samen met bewoners bepalen we welke voorzieningen nodig zijn.

Agressie tegen hulpverleners

Amsterdam is zuinig op haar mensen. Te vaak komt het nog voor dat hulpverleners worden gehinderd in hun werk of met geweld worden geconfronteerd.

 • Daarom pakken we mensen die agressie richting onze hulpverleners vertonen altijd en dubbel zo hard aan.

Cameratoezicht

Cameratoezicht is een van de instrumenten die ingezet kan worden als de veiligheid in een buurt of straat in het geding is. Het helpt om bijvoorbeeld uitgaansgebieden veiliger te maken. Cameratoezicht is voor de PvdA echter geen automatisme. We willen geen stad waar Amsterdammers bij iedere stap worden gefilmd.

 • Voor het besluit tot plaatsing van camera’s zal altijd gemotiveerd moeten worden of het gebruik ervan proportioneel en effectief is.

Preventief fouilleren

Er zijn soms goede redenen om in delen van de stad preventief te fouilleren.

 • Nut en noodzaak dienen echter altijd bewezen te worden en de aanwijzing is nooit voor onbepaalde tijd.
 • Het middel moet voorzichtig en in kleine gebieden worden ingezet.
 • Om (de schijn van) discriminatie te voorkomen mag preventief fouilleren, behoudens het uitsluiten van ouderen en kinderen, nooit selectief gebeuren.
Nieuwsberichten over Veiligheid

Sofyan Mbarki stelt vragen over dreiging tegen Amsterdamse moskeeën

30 juni 2017

PvdA-raadslid Sofyan Mbarki heeft raadsvragen gesteld over mogelijke bedreigingen aan Amsterdamse moskeeën. Dit naar aanleiding van een reeks incidenten, waarvan gisteravond nog één in Parijs. De PvdA wil weten of deze dreigementen ook in Amsterdam worden geuit en of de gemeente dit monitort. Mbarki: ‘Ik wil dat alle Amsterdammers veilig naar de moskee kunnen. We

lees verder »

Politie moet met incident agent Raiss laten zien dat het ze menens is!

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 29 juli 2016

Etnisch profileren is een structureel probleem Gisteren deed modelagent Anis Raiss uit Amsterdam zijn verhaal in het NRC. Hij werd door collega’s opgepakt toen hij zijn broertje meehielp bij het doen van aangifte. ‘Anis Raiss* (NRC) is het zoveelste incident waarbij iemand beoordeeld wordt op z’n huidskleur. Continu loopt we hier in onze samenleving tegenaan.

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »

Reageer op gedrag in plaats van uiterlijke kenmerken

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 20 juli 2016

Sinds rapper Typhoon is aangehouden omdat hij in een te mooie auto reed staat etnisch profileren op de kaart. Raadslid Sofyan Mbarki schreef hier eerder het stuk ‘Amsterdam moet vrij worden gemaakt van etnisch profileren‘ over. Bij de raadsvergadering afgelopen week diende Mbarki samen met Rutger Groot Wassink (GroenLinks) een motie in om ook etnisch

lees verder »

Sofyan blogt: Heroveren, vertrouwen winnen en dan helpen

door Sofyan Mbarki op 30 juni 2016

Hangjongeren in de portieken, overlast en intimidatie op straat, vernielingen; toen ik deze week door de Banne Buiksloot liep, waande ik mij terug in mijn jeugd in Nieuw West. In mijn pubertijd waren er veel problemen met jongeren in Slotervaart, die veelal op straat rondhingen omdat er niet veel anders te doen was. De combinatie

lees verder »

PvdA: vragen over takenpakket en bewapening gemeentelijke handhavers

door Sofyan Mbarki op 4 maart 2016

PvdA Amsterdam stelt schriftelijke vragen aan het college over het uitdijende takenpakket en de mogelijke bewapening van gemeentelijke handhavers in Amsterdam. Uit een enquete onder de zestig grootste gemeentes, uitgevoerd door het Algemeen Dagblad, wordt duidelijk dat stadswachten in de verschillende gemeenten steeds vaker taken overnemen van de politie en daarmee de wens om hen

lees verder »

PvdA stelt vragen over hulp bij huiselijk geweld in gezinnen met andere etnische afkomst

door Sofyan Mbarki op 9 februari 2016

De PvdA stelt vragen over de hulp die wordt geboden bij huiselijk geweld in gezinnen met een andere etnische achtergrond. Aanleiding voor de vragen zijn de uitspraken van de organisaties Home Empowerment en Nisa4Nisa die aangeven dat noodsignalen uit deze gezinnen vaak slecht worden opgepikt. Afgelopen donderdag werd voor de tweede keer in korte tijd een

lees verder »

Amsterdam maakt prioriteit van aangifte discriminatie

door Sofyan Mbarki op 18 december 2015

Amsterdam gaat er hard werk van maken om te zorgen dat men sneller aangifte doet van gevallen van discriminatie en racisme. Een motie van PvdA en D66 werd gisteren in de raad door een meerderheid aangenomen. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki is verheugd met de steun van de gemeenteraad: ‘Er zijn helaas nog veel te veel gevallen

lees verder »

Politie moet veelkleuriger worden

door Sofyan Mbarki op 21 mei 2015

Als er niet veel meer werk wordt gemaakt van diversiteit in het Amsterdamse politiekorps, blijven jonge criminelen zich onbedreigd voelen, schrijft Sofyan Mbarki in zijn opiniestuk. ‘Mijn doembeeld is Ferguson. Steden waar een witte politie staat tegenover een gemêleerde bevolking’, schreef korpschef Gerard Bouman een aantal maanden terug. Dat doembeeld komt in Amsterdam steeds dichterbij.

lees verder »

Instroom niet-Westerse agenten in Amsterdam neemt dramatisch af

door Sofyan Mbarki op 20 mei 2015

De instroom van niet-Westerse agenten in Amsterdam is in 2014 dramatisch afgenomen. Dat blijkt uit de cijfers die burgemeester Van der Laan overlegt naar aanleiding van vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki. In 2014 stroomden slechts vier nieuwe agenten van uit etnische gemeenschappen in bij de politie, ten op zichte van 89 autochtone agenten.

lees verder »