Economie

De Amsterdamse economie draait goed. De afgelopen jaren zijn honderden (internationale) bedrijven naar Amsterdam getrokken. Daar zijn we trots op, en we gaan ook de komende jaren werken om de aantrekkingskracht van Amsterdam voor ondernemer te behouden.

Ons standpunt

MKB
Midden- en kleine bedrijven zijn onmisbaar als drijvende kracht achter de economie van Amsterdam. Bovendien zijn MKB-ondernemers essentieel voor de werkgelegenheid in Amsterdam en worden ze actief betrokken bij het aanvalsplan jeugdwerkloosheid. Daarom wil de PvdA Amsterdam MKB-ers alle mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen.

  • Samen met de stadsdelen en hun winkelstraatmanagers stellen we ondernemers in staat hun winkel of bedrijf te verbeteren.
  • Het aantal bedrijven-investeringszones wordt uitgebreid en samen met winkelstraatmanagers worden ondernemers geholpen hun straten schoon, heel en veilig te houden.
  • In de vorige collegeperiode werd onnodige regelgeving al met 35 procent terug gedrongen. De PvdA blijft kritisch kijken naar onnodige en beperkende regels.

 

Internationale bedrijven
Amsterdam haalt jaarlijks meer dan honderd (internationale) bedrijven naar Amsterdam. Dat is goed voor de Amsterdamse economie en levert duizenden banen op.

  • We willen komende jaren dit beleid intensiveren. Amsterdam heet (internationale) bedrijven welkom in de stad!
  • Wat we echter niet willen, is het aantrekken van zogenaamde brievenbusfirma’s: bedrijven die alleen op papier staan en op onder andere de Zuidas zitten om belasting te ontwijken.

 

Schiphol
Schiphol is de beste luchthaven van Europa. Met 313 verbindingen en 1,5 miljoen ton overslag is het in omvang het Europa’s derde luchthaven. Schiphol groeit nog altijd en dat is belangrijk voor de regionale economie.

  • De luchthaven is daarom te waardevol om te privatiseren. De PvdA heeft er eerder voor gezorgd dat het publieke belang van Schiphol gewaarborgd is gebleven.
  • De stad ondersteunt Schiphol bij hun ambities voor innovatie en verduurzaming.

 

Toerisme

Amsterdam is in veel opzichten een ideale stad: sociaal, vrijzinnig, tolerant en ondernemend met een prachtige, monumentale binnenstad, een rijk en divers aanbod aan voorzieningen en een unieke mix van wonen, werken en recreëren. Een stad waar mensen graag zijn, voor korte of langere tijd. Maar het succes van de stad dreigt zichzelf in de staart te bijten. Zoals de oververhitte woningmarkt de gemengde stad onder druk zet, zo zet de toenemende toeristenstroom de leefbaarheid van Amsterdam onder druk. Het is de paradox van de ideale stad: de aantrekkingskracht is van levensbelang voor een vitale, moderne wereldstad en tegelijkertijd is de enorme druk een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de stad. Lees verder of download de PDF.

De prognose van 30 miljoen bezoekers en toeristen die Amsterdam in 2025 zullen bezoeken, bijna een verdubbeling van het huidige aantal, maakt de discussie over de toekomst van de stad urgent, maar de paradox maakt het een taai probleem. De oplossing kan immers nooit zijn dat we de stad minder aantrekkelijk maken. We moeten juist investeren in onze stad.

Vorig jaar nam de leefbaarheid in de binnenstad voor het eerst sinds jaren af en vertrokken er meer bewoners dan erbij kwamen, terwijl de toeristenstroom exponentieel toenam. Deze zorgelijke ontwikkeling laat zien dat het noodzakelijk is om nu keuzes te maken en maatregelen te nemen om te zorgen dat Amsterdam een fijne en toegankelijke stad blijft voor iedereen, bewoners en toeristen. Zeven uitgangspunten zijn voor de PvdA Amsterdam leidend bij de keuzes die moeten worden gemaakt, om de groei in goede banen te leiden en scheefgroei te voorkomen.

Erken dat er grenzen zitten aan de groei
Steden als Venetië of Barcelona laten zien dat toerisme zich kan ontpoppen als veelvraat die het unieke karakter van de stad verorbert, waardoor de stad haar aantrekkingskracht voor bewoners én toeristen verliest. De vraag is waar het kantelpunt ligt. De Leuvense hoogleraar Jan van den Borg ontwikkelde hiervoor het toeristisch draagkrachtmodel waarmee het kantelpunt van elke stad kan worden berekend. Als dit kantelpunt wordt overschreden, ontstaan schadelijke gevolgen voor de stad op alle gebied, economisch, stedenbouwkundig, ecologisch en sociocultureel. Wij willen dat het kantelpunt voor Amsterdam wordt berekend en alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat dit punt wordt overschreden. Een Amsterdamse leerstoel voor een hoogleraar stedelijk toerisme kan helpen bij het ontwikkelen van een Amsterdams model voor duurzaam toerisme dat direct toepasbaar is in de stad.

Geef Amsterdammers de ruimte
We merken de gevolgen van drukte vooral op straat. Daar komen we elkaar tegen en daar zitten we elkaar steeds vaker in de weg. Amsterdammers hebben in een paar jaar tijd te maken gekregen met nieuwe fenomenen als fietsfiles, overvolle trams en winkelstraten die worden afgesloten omdat het te druk is. De toenemende druk op de openbare ruimte zorgt ervoor dat er snel nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Laten we in-en uitstaphaltes van touringcars zo snel mogelijk verplaatsen naar de transferia aan randen van de stad, in de buurt van goede OV verbindingen. Maximeer het aantal vervoersmiddelen dat alleen is gericht op toeristen zoals fietstaxi’s, sightseeingbussen en segways. Laten we meer delen van de stad autoluw maken, met name in de historische binnenstad, en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsparkeerplekken.

Laat wonen altijd voorop staan
De Amsterdamse woningmarkt staat onder enorme druk. Toeristische verhuur verhoogt die druk. Steeds vaker worden Amsterdamse huizen omgevormd tot illegale en (semi-)illegale toeristenverblijven. Amsterdam moet wat ons betreft in de eerste plaats een woonstad blijven. Daarom willen wij een registratieplicht voor vakantieverhuur, een vermindering van het aantal toegestane dagen voor vakantieverhuur van 60 naar 30 per jaar en strenge handhaving. Woningen zijn bedoeld om in te wonen. Daarom willen we stoppen met het omvormen van woningen tot shortstay-appartementen en hotels. We willen juist dat de trend de andere kant opgaat. Hotels die verdwijnen, moeten worden omgezet in woningen. Hetzelfde geldt voor ander leegstaand vastgoed, zoals kantoren. Nieuwe hotelvergunningen mogen alleen nog maar worden afgegeven in buurten waar hotels daadwerkelijk wat toevoegen aan de wijk. De inspraak van bewoners is daarbij van cruciaal belang. In het centrum moet een absolute hotelstop komen.

Zorg dat iedereen mee profiteert
Bezoekers zorgen voor werkgelegenheid en een bloeiende toeristische sector. Maar niet iedere Amsterdammer plukt evenredig de vruchten van dit economisch succes. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen mee profiteert. Te vaak zijn banen in de toeristische sector op oproepbasis, met lange werkdagen en tegen lage lonen. Wat ons betreft stelt Amsterdam hogere eisen aan duurzaam en sociaal verantwoord toeristische ondernemen. Er wordt alleen zaken gedaan met ondernemers die echte banen, goede stages en eerlijke salarissen en werktijden bieden.

Maak van de stad geen pretpark
Heel veel mensen genieten van Amsterdam, bezoekers en bewoners. Maar het plezier van de een, mag niet ten koste gaan van de leefkwaliteit van de ander. Een drukke stad vraagt om rekening met elkaar te houden. De stad is geen pretpark waar je ongestraft en ongegeneerd 365 dagen per jaar alle remmen los kan gooien. Op dit moment staat Amsterdam te boek als de evenementenhoofdstad van Europa. Het aantal grote evenementen en het aantal locaties waar festivals plaatsvinden is in de afgelopen jaren verveelvoudigd, Steeds meer Amsterdammers ervaren, naast plezier, ook overlast van deze toename van evenementen en festivals, op de pleinen, in de grachten en in de parken . De vraag is of wij wel de festivalhoofdstad van Europa moeten willen zijn. De PvdA beantwoordt deze vraag met nee. Verminder het aantal evenementen en breng deze waar mogelijk naar de randen van de stad, waar bewoners er geen overlast van ervaren. Zorg bovendien dat de handhaving op overlast van horeca en evenementen goed op orde is. En stop met city marketing gericht op het promoten van Amsterdam als feeststad.

Laat toerisme niet ten koste gaan van andere economische sectoren
Toerisme is een belangrijke economische pijler van Amsterdam, maar zeker niet de enige. Teveel leunen op alleen deze pijler kan een negatief effect hebben op andere economische activiteiten, want de leefbaarheid van de stad weegt zwaar mee in de afwegingen van ondernemers, bedrijven en culturele instellingen waar zich te vestigen. Het gevolg hiervan is onder andere dat Amsterdam steeds meer een monocultuur krijgt van bedrijven en winkels die zich alleen nog maar richten op toerisme en snel consumentisme. In sommige delen van de stad zie je dit al ontstaan, met een wildgroei aan ijs-, wafel- en Nutellawinkels tot gevolg. Door branchering, het versterken van de rol van lokale straatmanagers en ondernemersverenigingen, willen we de trend keren en de diversiteit in het winkelaanbod beschermen.

Zorg dat de kosten eerlijk verdeeld worden
Bezoekers leveren de stad veel inkomsten op, maar de kosten die er tegenover staan, worden ook steeds groter. De maatregelen die genomen moeten worden om de groeiende bezoekersaantallen in goede banen te leiden zijn duur en de stijgende rekening daarvoor moet niet neergelegd worden bij de Amsterdammer. De toenemende kosten kunnen gedekt worden door een verhoging van de toeristenbelasting en deze moet niet alleen gelden voor overnachtingen, maar ook voor andere toeristische attracties. Wij zijn niet voor een differentiatie in de toeristenbelasting, zoals het college voorstelt. Zo’n differentiatie draagt bij aan een onwenselijke tweedeling in de stad en is ook lastig uitvoerbaar.

Bovenstaande zeven uitgangspunten zijn leidend voor de PvdA in de discussie over balans in de stad. Wij veronderstellen hiermee niet dat het een uitputtende lijst is van maatregelen, waarmee alles is opgelost. Het beheersen van de toenemende drukte in de stad vereist een veelheid aan uitlopende maatregelen en een continue sturing. Vaststaat in ieder geval dat we niet moeten afwachten, maar vroegtijdig keuzes zullen moeten maken, om te zorgen dat onze ideale stad ook een ideale stad blijft.

Nieuwsberichten over Economie

Niet meer, maar minder bonussen

door Marjolein Moorman op 31 augustus 2016

De bankencrisis, waar we net een beetje van aan het herstellen zijn, had alles te maken met een doorgeslagen bonuscultuur in de bancaire sector. Bonussen zijn direct gerelateerd aan veel risicovol financieel gedrag. Immers, meer risico levert meer geld op en daarmee ook een hogere bonus. En als het mis gaat, betalen we allemaal de

lees verder »

Ondernemers uit de binnenstad luiden de noodklok over Nutella- ijs- en sushiwinkels

door Dennis Boutkan op 29 juli 2016

Nutellawinkels verschijnen waar buurtwinkels verdwijnen Het bestuur en straatmanager van de ondernemersvereniging BIZ van Dam tot Stopera (een BIZ is een bedrijveninvesteringszone) luiden de noodklok. Het gaat om de BIZ  in de Damstraat, Oude Doelenstraat en de verder gelegen Hoogstraten, het stuk dat in de volksmond “de Doorsteek” heet. De kaasboer die van de Wallen verdween of boekhandel

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »

Stop de afbraak van de Stadsbank van Lening

door Carolien de Heer op 20 juli 2016

Twee weken geleden sprak ik met Lex. Lex is zzp-er en verdient op zich prima. Hij kan zijn vaste lasten betalen, elke maand boodschappen doen en zijn dochter goed op te laten groeien. Maar nu heeft hij een probleem want zijn koelkast is onverwachts stuk gegaan en daarvoor heeft hij geen potje. Daarom is hij

lees verder »

Nieuw beloningsbeleid deelnemingen op voorstel PvdA

door op 16 maart 2016

Een flinke aanpassing van het beloningsbeleid voor Amsterdamse deelnemingen wordt vandaag besproken in de gemeente. Het nieuwe beleid zet in op sobere beloningen van bestuurders en commissarissen, vanwege het publieke belang en het maatschappelijke kapitaal van de deelnemingen. De aanpassing is ontstaan door een motie van PvdA en GroenLinks die in april 2015 met een meerderheid werd aangenomen.

lees verder »

Maatregelen voor balans in de stad

door Dennis Boutkan op 9 maart 2016

Vandaag sprak de gemeenteraad over evaluatie van het rapport Stad in Balans, het rapport over onder andere toerisme, drukte in de stad en de snelle ontwikkelingen van Amsterdam op dit vlak. PvdA-woordvoerder Dennis Boutkan stelde in het debat dat het tijd wordt om scherpere keuzes te maken. Wat de fractie van PvdA Amsterdam betreft is

lees verder »

Zorgen voor overlast en onveiligheid met 24 uurs-openingstijden

door op 20 januari 2016

De PvdA maakt zich zorgen over de overlast en onveiligheid die kunnen ontstaan nu de gemeente een tweejarige proef in het centrum van Amsterdam start om winkels toe te staan 24 uur per dag geopend te zijn. Ondanks dat die zorgen vanuit diverse hoeken – zoals een veiligheidsadviseur, MKB Nederland en Amsterdam City – worden

lees verder »

Houd de winkelstraten leefbaar

door op 16 december 2015

De PvdA maakt zich zorgen over de leefbaarheid van de stad nu het college heeft besloten om verschillende regulerende maatregelen zoals de precariobelasting en de reclamebelasting af te schaffen. Uit de verkenning die aan dit besluit vooraf is gegaan, blijkt dat er te weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen die dit zou kunnen hebben voor

lees verder »

TTIP-zorgen niet weg bij GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren na bezoek Eurocommissaris

door Dennis Boutkan op 7 december 2015

Vanmiddag bracht Eurocommissaris Cecilia Malmström een bezoek aan Amsterdam om met gemeenteraadsleden te praten over het TTIP-verdrag. In juli verklaarde de Amsterdamse gemeenteraad de stad TTIP-vrij, omdat het verdrag groot effect kan hebben op gezondheid, voedselveiligheid, privacy, dierenwelzijn en milieu. Tijdens een gesprek met onder meer GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Dieren heeft

lees verder »

Hoe zorgen we voor een veelzijdig winkelaanbod?

door op 16 november 2015

Hoe zorgen we voor een veelzijdig winkelaanbod? Die vraag kreeg Ilhame Saadi samen met Guus Bakker (D66) voorgelegd door de gemeentekrant. Haar antwoord: Als je in sommige delen van de binnenstad komt, struikel je over de ijssalons, wafeltenten en kaaswinkels. Het gehele winkelaanbod lijkt te zijn afgestemd op de toerist. Voor de MKB-er rendeert het

lees verder »