Economie

De Amsterdamse economie draait goed. De afgelopen jaren zijn honderden (internationale) bedrijven naar Amsterdam getrokken. Daar zijn we trots op, en we gaan ook de komende jaren werken om de aantrekkingskracht van Amsterdam voor ondernemer te behouden.

Ons standpunt

MKB
Midden- en kleine bedrijven zijn onmisbaar als drijvende kracht achter de economie van Amsterdam. Bovendien zijn MKB-ondernemers essentieel voor de werkgelegenheid in Amsterdam en worden ze actief betrokken bij het aanvalsplan jeugdwerkloosheid. Daarom wil de PvdA Amsterdam MKB-ers alle mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen.

  • Samen met de stadsdelen en hun winkelstraatmanagers stellen we ondernemers in staat hun winkel of bedrijf te verbeteren.
  • Het aantal bedrijven-investeringszones wordt uitgebreid en samen met winkelstraatmanagers worden ondernemers geholpen hun straten schoon, heel en veilig te houden.
  • In de vorige collegeperiode werd onnodige regelgeving al met 35 procent terug gedrongen. De PvdA blijft kritisch kijken naar onnodige en beperkende regels.

 

Internationale bedrijven
Amsterdam haalt jaarlijks meer dan honderd (internationale) bedrijven naar Amsterdam. Dat is goed voor de Amsterdamse economie en levert duizenden banen op.

  • We willen komende jaren dit beleid intensiveren. Amsterdam heet (internationale) bedrijven welkom in de stad!
  • Wat we echter niet willen, is het aantrekken van zogenaamde brievenbusfirma’s: bedrijven die alleen op papier staan en op onder andere de Zuidas zitten om belasting te ontwijken.

 

Schiphol
Schiphol is de beste luchthaven van Europa. Met 313 verbindingen en 1,5 miljoen ton overslag is het in omvang het Europa’s derde luchthaven. Schiphol groeit nog altijd en dat is belangrijk voor de regionale economie.

  • De luchthaven is daarom te waardevol om te privatiseren. De PvdA heeft er eerder voor gezorgd dat het publieke belang van Schiphol gewaarborgd is gebleven.
  • De stad ondersteunt Schiphol bij hun ambities voor innovatie en verduurzaming.

 

Toerisme

Amsterdam is in veel opzichten een ideale stad: sociaal, vrijzinnig, tolerant en ondernemend met een prachtige, monumentale binnenstad, een rijk en divers aanbod aan voorzieningen en een unieke mix van wonen, werken en recreëren. Een stad waar mensen graag zijn, voor korte of langere tijd. Maar het succes van de stad dreigt zichzelf in de staart te bijten. Zoals de oververhitte woningmarkt de gemengde stad onder druk zet, zo zet de toenemende toeristenstroom de leefbaarheid van Amsterdam onder druk. Het is de paradox van de ideale stad: de aantrekkingskracht is van levensbelang voor een vitale, moderne wereldstad en tegelijkertijd is de enorme druk een bedreiging voor de aantrekkelijkheid van de stad. Lees verder of download de PDF.

De prognose van 30 miljoen bezoekers en toeristen die Amsterdam in 2025 zullen bezoeken, bijna een verdubbeling van het huidige aantal, maakt de discussie over de toekomst van de stad urgent, maar de paradox maakt het een taai probleem. De oplossing kan immers nooit zijn dat we de stad minder aantrekkelijk maken. We moeten juist investeren in onze stad.

Vorig jaar nam de leefbaarheid in de binnenstad voor het eerst sinds jaren af en vertrokken er meer bewoners dan erbij kwamen, terwijl de toeristenstroom exponentieel toenam. Deze zorgelijke ontwikkeling laat zien dat het noodzakelijk is om nu keuzes te maken en maatregelen te nemen om te zorgen dat Amsterdam een fijne en toegankelijke stad blijft voor iedereen, bewoners en toeristen. Zeven uitgangspunten zijn voor de PvdA Amsterdam leidend bij de keuzes die moeten worden gemaakt, om de groei in goede banen te leiden en scheefgroei te voorkomen.

Erken dat er grenzen zitten aan de groei
Steden als Venetië of Barcelona laten zien dat toerisme zich kan ontpoppen als veelvraat die het unieke karakter van de stad verorbert, waardoor de stad haar aantrekkingskracht voor bewoners én toeristen verliest. De vraag is waar het kantelpunt ligt. De Leuvense hoogleraar Jan van den Borg ontwikkelde hiervoor het toeristisch draagkrachtmodel waarmee het kantelpunt van elke stad kan worden berekend. Als dit kantelpunt wordt overschreden, ontstaan schadelijke gevolgen voor de stad op alle gebied, economisch, stedenbouwkundig, ecologisch en sociocultureel. Wij willen dat het kantelpunt voor Amsterdam wordt berekend en alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat dit punt wordt overschreden. Een Amsterdamse leerstoel voor een hoogleraar stedelijk toerisme kan helpen bij het ontwikkelen van een Amsterdams model voor duurzaam toerisme dat direct toepasbaar is in de stad.

Geef Amsterdammers de ruimte
We merken de gevolgen van drukte vooral op straat. Daar komen we elkaar tegen en daar zitten we elkaar steeds vaker in de weg. Amsterdammers hebben in een paar jaar tijd te maken gekregen met nieuwe fenomenen als fietsfiles, overvolle trams en winkelstraten die worden afgesloten omdat het te druk is. De toenemende druk op de openbare ruimte zorgt ervoor dat er snel nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Laten we in-en uitstaphaltes van touringcars zo snel mogelijk verplaatsen naar de transferia aan randen van de stad, in de buurt van goede OV verbindingen. Maximeer het aantal vervoersmiddelen dat alleen is gericht op toeristen zoals fietstaxi’s, sightseeingbussen en segways. Laten we meer delen van de stad autoluw maken, met name in de historische binnenstad, en meer ruimte creëren voor voetgangers en fietsparkeerplekken.

Laat wonen altijd voorop staan
De Amsterdamse woningmarkt staat onder enorme druk. Toeristische verhuur verhoogt die druk. Steeds vaker worden Amsterdamse huizen omgevormd tot illegale en (semi-)illegale toeristenverblijven. Amsterdam moet wat ons betreft in de eerste plaats een woonstad blijven. Daarom willen wij een registratieplicht voor vakantieverhuur, een vermindering van het aantal toegestane dagen voor vakantieverhuur van 60 naar 30 per jaar en strenge handhaving. Woningen zijn bedoeld om in te wonen. Daarom willen we stoppen met het omvormen van woningen tot shortstay-appartementen en hotels. We willen juist dat de trend de andere kant opgaat. Hotels die verdwijnen, moeten worden omgezet in woningen. Hetzelfde geldt voor ander leegstaand vastgoed, zoals kantoren. Nieuwe hotelvergunningen mogen alleen nog maar worden afgegeven in buurten waar hotels daadwerkelijk wat toevoegen aan de wijk. De inspraak van bewoners is daarbij van cruciaal belang. In het centrum moet een absolute hotelstop komen.

Zorg dat iedereen mee profiteert
Bezoekers zorgen voor werkgelegenheid en een bloeiende toeristische sector. Maar niet iedere Amsterdammer plukt evenredig de vruchten van dit economisch succes. Uitgangspunt moet zijn dat iedereen mee profiteert. Te vaak zijn banen in de toeristische sector op oproepbasis, met lange werkdagen en tegen lage lonen. Wat ons betreft stelt Amsterdam hogere eisen aan duurzaam en sociaal verantwoord toeristische ondernemen. Er wordt alleen zaken gedaan met ondernemers die echte banen, goede stages en eerlijke salarissen en werktijden bieden.

Maak van de stad geen pretpark
Heel veel mensen genieten van Amsterdam, bezoekers en bewoners. Maar het plezier van de een, mag niet ten koste gaan van de leefkwaliteit van de ander. Een drukke stad vraagt om rekening met elkaar te houden. De stad is geen pretpark waar je ongestraft en ongegeneerd 365 dagen per jaar alle remmen los kan gooien. Op dit moment staat Amsterdam te boek als de evenementenhoofdstad van Europa. Het aantal grote evenementen en het aantal locaties waar festivals plaatsvinden is in de afgelopen jaren verveelvoudigd, Steeds meer Amsterdammers ervaren, naast plezier, ook overlast van deze toename van evenementen en festivals, op de pleinen, in de grachten en in de parken . De vraag is of wij wel de festivalhoofdstad van Europa moeten willen zijn. De PvdA beantwoordt deze vraag met nee. Verminder het aantal evenementen en breng deze waar mogelijk naar de randen van de stad, waar bewoners er geen overlast van ervaren. Zorg bovendien dat de handhaving op overlast van horeca en evenementen goed op orde is. En stop met city marketing gericht op het promoten van Amsterdam als feeststad.

Laat toerisme niet ten koste gaan van andere economische sectoren
Toerisme is een belangrijke economische pijler van Amsterdam, maar zeker niet de enige. Teveel leunen op alleen deze pijler kan een negatief effect hebben op andere economische activiteiten, want de leefbaarheid van de stad weegt zwaar mee in de afwegingen van ondernemers, bedrijven en culturele instellingen waar zich te vestigen. Het gevolg hiervan is onder andere dat Amsterdam steeds meer een monocultuur krijgt van bedrijven en winkels die zich alleen nog maar richten op toerisme en snel consumentisme. In sommige delen van de stad zie je dit al ontstaan, met een wildgroei aan ijs-, wafel- en Nutellawinkels tot gevolg. Door branchering, het versterken van de rol van lokale straatmanagers en ondernemersverenigingen, willen we de trend keren en de diversiteit in het winkelaanbod beschermen.

Zorg dat de kosten eerlijk verdeeld worden
Bezoekers leveren de stad veel inkomsten op, maar de kosten die er tegenover staan, worden ook steeds groter. De maatregelen die genomen moeten worden om de groeiende bezoekersaantallen in goede banen te leiden zijn duur en de stijgende rekening daarvoor moet niet neergelegd worden bij de Amsterdammer. De toenemende kosten kunnen gedekt worden door een verhoging van de toeristenbelasting en deze moet niet alleen gelden voor overnachtingen, maar ook voor andere toeristische attracties. Wij zijn niet voor een differentiatie in de toeristenbelasting, zoals het college voorstelt. Zo’n differentiatie draagt bij aan een onwenselijke tweedeling in de stad en is ook lastig uitvoerbaar.

Bovenstaande zeven uitgangspunten zijn leidend voor de PvdA in de discussie over balans in de stad. Wij veronderstellen hiermee niet dat het een uitputtende lijst is van maatregelen, waarmee alles is opgelost. Het beheersen van de toenemende drukte in de stad vereist een veelheid aan uitlopende maatregelen en een continue sturing. Vaststaat in ieder geval dat we niet moeten afwachten, maar vroegtijdig keuzes zullen moeten maken, om te zorgen dat onze ideale stad ook een ideale stad blijft.

Nieuwsberichten over Economie

Blog Dennis Boutkan: ‘GVB top op matje bij College over topsalaris’

door Dennis Boutkan op 30 juni 2017

Dit was het prima resultaat van het spoeddebat dat ik samen met GroenLinks in de gemeenteraad voerde over het Collegebesluit om akkoord te gaan met het topsalaris en de herbenoeming van de directeur Financiën bij “ons” GVB. De stad Amsterdam is 100% aandeelhouder. Ik ben blij met de uitkomst van het debat en de steun

lees verder »

Stop onzalige proef 24-uurs openingstijden

door Dennis Boutkan op 2 maart 2017

Proef met onbeperkte openingstijden binnestad Niemand vindt dit een goed idee. Behalve de wafelwinkels en toeristenshops die tot diep in de nacht alcohol en snacks willen verkopen. De proef met onbeperkte openingstijden voor winkels gaat zorgen voor nog meer verpretparkisering van de Amsterdamse binnenstad. Het speelt de toeristenwinkels van het snelle geld in de kaart, en

lees verder »

Geen VOG betekent niet automatisch een ‘nee’ op een toekomst in Amsterdam

door Dennis Boutkan op 17 februari 2017

“Amsterdam wil jongeren met strafblad nieuwe kans bieden” kopt NOS over het nieuws dat ‘De gemeente Amsterdam jongeren met een strafblad hulp gaat aanbieden bij het vinden van een baan.’ Want geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen krijgen? Dan kun je in de meeste gevallen fluiten naar een baan, stage of soms zelfs geen

lees verder »

Kom naar het Airbnb debat!

door Marjolein Moorman op 15 december 2016

Amsterdam heeft de overeenkomst met Airbnb vernieuwd. Wethouder wonen Laurens Ivens vindt het een goede deal voor de stad. Maar er zijn ook veel bedenkingen en vragen. Krijgt de stad met deze afspraak echt grip op de explosieve groei van vakantieverhuur?

lees verder »

Dennis blogt: ‘Bezint eer ge begint: stop de proef met 24 uurs opening winkels Binnenstad’

door Dennis Boutkan op 26 november 2016

Onlangs ging ik in de commissie Economie opnieuw in debat met coalitiepartijen D66 en VVD over het onzinnige voornemen om de detailhandel in de binnenstad 24 uur open te laten zijn. In januari 2016 is het initiatiefvoorstel van D66 en VVD aangenomen. Lees het voorstel hier terug. Wij stemden samen met CDA en PvdO tegen

lees verder »

Gemeenteraad is vóór maximum van 30 dagen vakantieverhuur!

door Marjolein Moorman op 10 november 2016

Vakantieverhuur blijft een belangrijk en veel besproken onderwerp in de gemeenteraad. De enorme toename van het aantal adressen dat via AirBnB wordt verhuurd, de toename van illegale verhuur en woningontrekking, het opdrijvende effect op huizenprijzen, de toename van overlast en handhavingskosten. Het zijn onderwerpen waar we voortdurend aandacht voor vragen. Gisteren hebben we een mooie

lees verder »

BNR Zakendoen: Marjolein Moorman in debat met ShareNL en Iambnb over Airbnb en Amsterdam

door Marjolein Moorman op 18 oktober 2016

“AirBNB zorgt voor een revolutie in de reisbranche … maar wordt door sommigen ook als een plaag voor Amsterdam en andere wereldsteden gezien. Marjolein Moorman, Fractievoorzitter van PvdA Amsterdam, P ieter van de Glind, mede-oprichter van ShareNL, kennisplatform over deeleconomie en Dirk Minnebo, oprichter van IamBnB – bemiddelaar voor mensen die hun huis via AirBNB

lees verder »

Topsalarissen bestuur Bank Nederlandse Gemeenten moet omlaag

door Dennis Boutkan op 14 september 2016

Begin augustus publiceerde de Volkskrant weer een top honderd lijst met de hoogste salarissen van het afgelopen jaar. In die lijst staat de directeur van de BNG, de heer Carel van Eykelenburg op plaats 67 met een totaal jaarsalaris van €697.000. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is in handen van de Rijksoverheid en lagere overheden. Zeven

lees verder »

‘We moeten niet naar de pijpen van multinationals dansen’ zegt Marjolein Moorman in Buitenhof

door Marjolein Moorman op 5 september 2016

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren over belastingontwijking was PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman te gast bij het tv-programma Buitenhof. Zie hier de aankondiging van Buitenhof en een link naar de uitzending: Het begin van een belastingoorlog Apple is ziedend na de historisch hoge belastingboete die het deze week aan

lees verder »

‘De man op straat accepteert belastingdeals van multinationals als Apple niet langer’

door Marjolein Moorman op 4 september 2016

  Amsterdam is de thuishaven van meer dan 20.000 zogenaamde brievenbusfirma’s, die gezamenlijk zo’n 4000 miljard euro doorsluizen naar belastingparadijzen hier ver vandaan. Een stap naar een rechtvaardigere en morele economie is het aanpakken van deze brievenbusfirma’s. Daarom doen we samen met GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP voorstellen om hoe deze firma’s in

lees verder »