Raadsleden

Marjolein Moorman

Fractievoorzitter

Algemene Zaken, Wonen, Onderwijs

Emre Ünver

Voorzitter Presidium, Plv. Raadsvoorzitter

Armoede

Maarten Poorter

Penningmeester Fractiebestuur

Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel, Dierenwelzijn

Dennis Boutkan

Secretaris Fractiebestuur

Werk & Inkomen, Project1012, Prostitutie en P&O/Inkoop/Bedrijfsvoering

Sofyan Mbarki

Raadslid

Jeugd, Veiligheid en Burgerschap, Diversiteit

Pia van den Berg

Raadslid

Kunst en Cultuur, Lokale Media, Monumenten, Openbare Ruimte & Groen, Klimaat, Energie & Luchtkwaliteit en Water.

Carolien de Heer

Raadslid

Financiën, Haven, Schiphol,

Orhan Kayar

Raadslid

Sport, Recreatie, Voedselvisie, Gezonde Levensstijl

Henk Boldewijn

Raadslid

Verkeer en Vervoer

Ger Jager

Duo-raadslid

Infrastructuur & Duurzaamheid

Toon Geenen

Duo-raadslid

Ruimtelijke Ordening