Agenda

Gijs van Dijk in Nieuw-West

Locatie: De Opgang, Tussenmeer 69 Amsterdam

Datum: 20 november 2017, 20.00

Het afdelingsbestuur van onze afdeling Nieuw-West nodigt je van harte uit voor hun ALV op maandag 20 november 2017, waar onder meer Tweede Kamerlid Gijs van Dijk te gast is.
Gijs van Dijk komt vertellen over hoe het werken in de fractie momenteel is met 9 mensen en directeur Jan Blom van het partijbureau komt vertellen over onze partij hoe het deze vergaan is na 15 maart.
Datum: Maandag 20 november 2017, aanvang 20.00uur (inloop vanaf 19.30uur)
Locatie: De Opgang, Tussenmeer 69 Amsterdam
Agenda ALV
1.Opening en mededelingen
2.Vaststellen agenda
3.Vaststellen verslag vorige vergadering
4. Tweede Kamerlid Gijs van Dijk
5. Partijdirecteur Jan Blom
6. Begroting 2018
7. Begroting campagne Amsterdam
8. Bestuurlijk stelsel
9. Nieuws afdeling
10. Nieuws fractie
11. Rondvraag
12. Afsluiting en napraten