Nieuws

PvdA, SP, GL: ‘Zorg dat armoedegeld bij Amsterdamse minima terechtkomt’

door Emre Ünver op 7 oktober 2015

Volgens PvdA, SP en GroenLinks moet de gemeente meer doen om ervoor te zorgen dat mensen die recht hebben op armoedegeld ook gebruik maken van die regelingen. Te vaak blijft geld op de plank liggen omdat mensen niet weten waar ze recht op hebben. De linkse partijen stellen nu voor dat de sociale dienst bij elk gesprek dat ze met mensen voeren, actief de armoederegelingen onder de aandacht brengt.

Al jaren blijven miljoenen euro’s op de plank liggen, omdat maar 60% van de mensen die recht heeft op armoedegeld, de weg naar de gemeente weet te vinden. PvdA-raadslid Emre Ünver: ‘Dit is al jarenlang een probleem, het is tijd om harder in te zetten. Ons doel is dat alle Amsterdamse minima krijgen wat hen toekomt.’

Volgens SP-raadslid Peter Kwint is het – nu er miljoenen extra naar armoedebestrijding gaan – tijd een tandje erbij te doen. “De SP is trots op de extra armoedegelden. Maar als die op de plank blijven liggen, wordt niemand er beter van. De gemeente moet actief op zoek naar mensen die in de problemen zitten, om ze eruit te helpen en om ze te wijzen op alle regelingen die er zijn.”

Roosma: “Mensen gebruiken armoedevoorzieningen niet omdat ze de regelingen niet kennen. Maar er is ook vaak sprake van schaamte en angst om onterecht geld te claimen. Onnodig, want deze voorzieningen hebben mensen gewoon recht op. De gemeente moet ook daar aandacht aan besteden in de communicatie.” 

De drie partijen dienen tijdens de begroting een voorstel in dat de ambities voor het bereik van armoedemiddelen, zoals de scholierenvergoeding en de stadspas –  fors verhoogt naar 80%.

One Response to “PvdA, SP, GL: ‘Zorg dat armoedegeld bij Amsterdamse minima terechtkomt’”

 1. Henk Miedema schreef:

  Als sociaal verzetsstrijder stuur ik u dit bericht. Ik probeer te vertalen wat u in de samenleving ziet. Misschien dat het besef dan doordringt hoe maatschappelijk verwoestend de overheid doet. Het is met name de partij die borg zou moeten staan voor onze vrijheid die het leven onmogelijk maakt.

  De participatiewet maakt de participatie onmogelijk. De druk op de burger is nu zo groot dat dit niet meer gaat. Je kunt je uitkering c.q. vangnet verliezen wanneer je je niet aan de regels houdt. Informatie over de regels wordt niet aan de burger verstrekt. Het grondrecht op een eerlijk proces. Er is sprake van dwangarbeid. Burgers worden door de overheid een taakstraf opgelegd zonder dat er een rechter aan te pas komt. Een publieke vernedering voor de burger. Geestelijke mishandeling en machtsmisbruik. Van enig maatwerk is geen sprake. Het zijn de regels die belangrijk zijn.

  De armoede blijkt uit het aantal vechtscheidingen. De crisis heeft steeds meer zijn uitwerking op de jeugdzorg. Steeds meer kinderen ervaren huiselijk geweld en kindermishandeling. Zelfdoding neemt steeds meer toe. Onder jongeren doodsoorzaak nr 1. Veel jongeren hebben te maken met schulden. De cijfers voor de jeugdzorg geven reden tot zorg.

  Er is geen huisvesting voor de burgers. De verhuurdersheffing heeft de woningcorporaties doen besluiten om niet meer te bouwen. Er is geen regelgeving om het stelen van bestuurders te voorkomen.

  De overheid dendert over de burger heen zoals in Oranje met de extra 700 asielzoekers. De bezuinigingen op de rechtsbijstand. De politie die nog maar ongeveer 20 % van de misdaad oplost. Als het je al lukt om aangifte te doen. Vele tienduizenden aangiften gaan zo de prullenbak in.

  Het is de overheid die de burgers zo de kant op stuurt van een Geert Wilders. Een overheid die armoedebestrijding hoog in het vaandel heeft maar zelf dit veroorzaakt. Een overheid die de burger aanspreekt maar zelf niet of nauwelijks nog aanspreekbaar is.

  De overheid is geworden een onderdrukker een bezetter die met de ene na de andere verordnung de burger beperkt in zijn dagelijkse functioneren. Er is veel angst bij de mensen en het is de overheid die vervolgens roept dat geweld tegen hulpverleners onaanvaardbaar. Echter die machteloosheid veroorzaakt zij zelf.

  Henk Miedema