Nieuws

Rolf Steenwinkel: Amsterdam is de leukste hoofdstad van de wereld

door op 23 januari 2014

Tot aan de verkiezingen op 19 maart stellen we al onze kandidaat-raadsleden op onze site voor. De derde die zich aan u voorstelt is Rolf Steenwinkel, nummer 27 op de lijst. Rolf werd in 1994 lid van de PvdA en is jarenlang actief geweest op lokaal niveau, onder andere als stadsdeelwethouder van Westerpark. Nu zet hij zich als voorzitter van PvdA Duurzaam in voor (hoe kan het ook anders) duurzaamheid.

1.  Wat maakt Amsterdam voor jou zo bijzonder?
De leukste hoofdstad van de wereld, met een lange en zichtbare geschiedenis, enerzijds grootstedelijk, maar anderzijds ook kleinschalige en nog altijd even bruisend.

2.  Waarom wil je graag voor de PvdA de raad in?
De stad heeft te weinig aandacht voor duurzame ontwikkeling. Het feit dat de grachtengordel al 400 jaar bestaat is niet genoeg. De lucht in de stad is op veel plekken nog veel te vies, de energierekening wordt voor velen langzamerhand onbetaalbaar en we moeten veel beter omgaan met ons afval. Duurzaam èn sociaal dus.

3.  Wat is voor jouw hét thema tijdens de verkiezingen 2014?
Het bestrijden van de werkeloosheid is het centrale thema. Dit gaan we doen door het creëren van meer werkgelegenheid (groene groei), behoud van het prettige leefklimaat in de stad en te zorgen dat ons onderwijs beter aansluit op de vraag van werkgevers.

4.  Waarom moet de PvdA de grootste worden?
Een door liberalen gedomineerd stadsbestuur (VVD en D66) zou de komende jaren tot een kaalslag leiden in de sociale woningbouw en de diversiteit van de stad (onherstelbaar) beschadigen. Dit is niet alleen asociaal, maar zou ook het leefklimaat en de vitaliteit van de stad sterk aantasten.

5.  Op welk resultaat van de PvdA ben je trots?
Ik ben erg trots op minister Dijsselbloem die het uiteindelijk heeft aangedurfd de bonuscultuur bij de banken aan te pakken en op knappe wijze de euro uit de gevarenzone aan het leiden is.

6.  Wat moeten Amsterdammers over jou weten?
Ik vind dat duurzaamheid niet alleen weggelegd zou moeten zijn voor wie het zich kan permitteren, maar vanzelfsprekend moet worden voor iedereen. Met andere Amsterdammers heb ik daarom de coöperatie Amsterdam Energie opgericht. Door het creëren van een lokale gemeenschap wil ik mensen het gevoel geven weer grip te krijgen op zaken waar ze denken geen zeggenschap meer over te hebben.

Reacties zijn gesloten.