Nieuws

Jeugdbeleid Amsterdam schiet tekort

19 juni 2008

AMSTERDAM – Het jeugdbeleid in Amsterdam faalt. Dat blijkt uit een onderzoek met de bijnaam Operatie Frankenstein naar het jeugdwerk in de stad, schrijft wethouder Lodewijk Asscher (jeugdzaken) woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

‘De gemeente Amsterdam en alle andere betrokken instanties doen het voor het Amsterdamse kind niet goed genoeg’, staat in de brief.

Een van de problemen is de enorme veelheid aan initiatieven. ‘Amsterdam heeft een bonte verzameling van projecten, organisaties en subsidies op het gebied van jeugd en welzijnsbeleid. De Amsterdammer die hulp nodig heeft, komt in een doolhof terecht van organisaties en instellingen.’

Verder houdt de gemeente de resultaten van haar eigen inspanningen niet goed bij, aldus de wethouder. Als eerdere projecten niet het gewenste resultaat opleveren, begint zij ‘op ad hoc basis nieuwe initiatieven’. Ook heeft het stadsbestuur geen goed overzicht van hoeveel geld waar naartoe gaat.

Doordat hulpverleners zich vaak aan allerlei procedures moeten houden, worden ze vaak beperkt in hun mogelijkheden. Bovendien gaan de instanties vaak slechts een probleem in een gezin te lijf, terwijl ze andere problemen negeren.

‘Er is op vele gebieden verandering nodig’, concludeert Asscher. Zo vindt hij dat het jeugdwerk beter moet verantwoorden wat met subsidies gebeurt. Ook moet de gemeente beter duidelijk maken wat zij van de welzijnsorganisaties verwacht.

Uit een vorige maand verschenen rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam bleek al dat de stadsdelen onvoldoende weten wat de resultaten zijn van het jongerenwerk. Ook stelden de onderzoekers dat het aantal buurtcentra en activiteiten juist in wijken waar die het meest nodig zijn het laagst is.

Reacties zijn gesloten.